fbpx

Star-programmet

Sammen med Abelia og Arbeidsforskningsinstituttet har ODA opprettet STAR-programmet, for å øke antall kvinner i topplederstillinger i kunnskapsbedrifter og IT-bransjen.

Programmet har deltakere fra ti virksomheter, med ledere som er bevisst motiverte for å bedre kjønnsbalansen i ledelsen. Programmet går over 12 måneder og innebærer samlinger der ledelse, HR og kommunikasjon er representert. I tillegg deltar bedriften med en mentor og et talent som utveksler kunnskap i par og på samlinger.

https://www.abelia.no/arbeidsgivertjenester/ledelse/star/

ODA-Nettverk

ODA er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. ODA har mer enn 10.000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og over 80 partnere. ODA har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større kjønnsmangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no