ODA Midt-Norge

ODA i Midt-Norge har et nært samarbeid med andre initiativer og organisasjoner som jobber for mangfold i Tech, blant annet GGD og ADA, samt ODAs partnere i Trondheim-regionen.

Følg ODA Midt-Norges aktivitet på facebook.

ODA Midt-Norge ledes av Louise Helliksen i SopraSteria. Med seg i styret har hun:

Marit Gartland Nestleder
Gry Møller Fyrileiv SoME etc
Synnøve Thoresen Økonomi
Tine Hunt Arrangement
Oda Nettverk

ODA er Nordens ledende møteplass for kvinner i teknologi. ODA har mer enn 7000 medlemmer, grupperinger i Oslo, Bergen og Trondheim, og rundt 30 strategiske partnere. ODA har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større kjønnsmangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no