fbpx

CEO Commitment

CEO Commitment ble lansert høsten 2019 med formål å mobilisere toppledere til å sette tydelige mål, jobbe strukturert med mangfold og inkludering i egen organisasjon, og være synlig rollemodeller og tydelige stemmer for å akselerere endringen mot aktiv inkludering av et bredere mangfold i tech og i lederroller. Initiativet var operativt frem til og med desember 2022, og var et samarbeid med organisasjonen MAK.

I løpet av de tre årene signerte omlag 70 toppledere Lederløftet, vi arrangerte to Executive Roundtables med tilsammen 150 engasjerte toppledere som delte utfordringer og beste praksis. Vi lanserte også en gratis verktøykasse for bedrifter og toppledere for å jobbe strukturert og effektivt med inkludering og mangfold i egen organisasjon.  

Vi oppfordrer fremdeles alle toppledere, både de som formelt har signert lederløftet og andre, til å fortsette å være gode rollemodeller og en av de modige stemmene i samfunnet som bidra til å #leadthechange. 

ODA-Nettverk

ODA er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. ODA har mer enn 10.000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og over 80 partnere. ODA har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større kjønnsmangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no