Personvern

Er du medlem i Oda, vår partner eller bare besøker våre nettsider vil vi at du skal føle deg trygg. Vi kan forsikre deg om at dine personlige data blir oppbevart forsvarlig og trygt.

For innsyn, retting og sletting, send mail til sekretariat@odanettverk.no.

 

Oda Nettverk

ODA er Nordens ledende møteplass for kvinner i teknologi. ODA har mer enn 7000 medlemmer, grupperinger i Oslo, Bergen og Trondheim, og rundt 30 strategiske partnere. ODA har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større kjønnsmangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no