fbpx

Personvern

Er du medlem i ODA, vår partner eller bare besøker våre nettsider vil vi at du skal føle deg trygg. Vi kan forsikre deg om at dine personlige data blir oppbevart forsvarlig og trygt.

For innsyn, retting og sletting, send mail til sekretariat@odanettverk.no.

All medlemsdata for ODA-Nettverk ligger i vår medlemsportal odaportal.no. Privacy policy for vår medlemsdata kan du lese her: https://odaportal.no/page/privacy-policy

 

Privacy

If you are a member of ODA, our partner or just visit our website, we want you to feel safe. We can assure you that your personal data is stored securely.

For access, correction and deletion, send an email to sekretariat@odanettverk.no.

Member data is stored at ODA-Nettverk’s member portal odaportal.no. You can read the privacy policy for our member data here: https://odaportal.no/page/privacy-policy

 

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no