fbpx

ODA Mentor

Nå tar vi gjerne i mot søknader til vårt mentorprogram ODA Mentor 2024/25 med oppstart høsten 2024. Har du lyst til å søke deg til vårt program som mentee eller mentor, les mer om hva som kreves og hvordan du kan forberede din søknad.

Klar for å søke? Gjør det her  Søknad for ODA Mentor

Søknadsfrist er 31. mai 2024 for mentees, mentorer kan fortsatt søke!

Mentorprogrammet skal fremme personlig og profesjonell utvikling gjennom utveksling av kompetanse, ekspertise, verdier, perspektiver og holdninger.
Mentorprogrammet kobler sammen personer på tvers av virksomheter og bransjer. Det gir muligheten til å bygge kompetanse som en del av karrieren på begge sider av relasjonen, og er til gjensidig motivasjon og inspirasjon.

Mentorprogrammet skal

 • Bidra til at kvinner i IT-bransjen utvikles, både karrieremessig og personlig
 • Skape rammer for et gjensidig forpliktende samarbeid mellom mentee og mentor
 • Medvirke til faglig og personlig utvikling for både mentee og mentor

Målgruppen
Kvinner i IT-bransjen i Oslo- og Stavanger-området, som enten jobber direkte eller indirekte med teknologi, og er medlem av ODA-Nettverk.

Innhold

 • Programmet starter opp i august/september hvert år og avsluttes i mai etterfølgende år
 • I denne perioden forventes det at mentee og mentor møtes 1-2 ganger pr måned i programmets varighet
 • I tillegg arrangeres det fellessamlinger av 3-4 timer på ettermiddagen.
  Dato og informasjon om samlingene annonseres på kick-off for programmet
 • Mentor og mentee vil inngå en kontrakt knyttet til mål og samarbeid som gjelder i programmets varighet
 • Programmet evalueres igjennom en spørreundersøkelse på slutten av programperioden.

 

Om søknadsprosessen

Etter at søknadsfristen har utløpt starter vi arbeidet med å koble sammen egnede par i en mentee-mentor-relasjon. Vi vil gå i dialog med aktuelle kandidater, og har satt oss som mål at alle søkere skal få tilbakemelding på sin søknad innen sankthans.  

Vi vil legge vekt på følgende:  

 • Du må være medlem av ODA Nettverk (Ikke medlem? Meld deg inn her) 
 • Å sette sammen en relasjon hvor mentee og mentor utfyller hverandre  
 • At mentees’ forventninger samsvarer mest mulig med mentorenes erfaring  
 • Å ivareta likhetstrekk, men også mangfold for å utfordre med andre perspektiver  
 • Tid den enkelte ser for seg å kunne investere i programmet og i mentee-mentor-relasjonen 

Programmet er svært populært. Hvert år har vi mange spennende søkere. Før du søker er det derfor viktig for oss at du setter deg inn i informasjonen om mentorprogrammet, og tar stilling til at du har tid og motivasjon til å gjennomføre det. Greit å vite: programmet legger opp til hovedsakelig fysisk oppmøte på fellessamlingene.  

 

Ønsker du å være med som Mentee

I søknadsskjema ber vi deg ta stilling til spørsmålene under, og det er en fordel om du har tenkt igjennom disse før du søker:

 • Hva er motivasjonen din for å delta i mentorprogrammet?
 • Hvilket område ønsker du å fokusere på/utvikle deg innen?
 • Beskriv nå-situasjonen din innenfor området du ønsker å utvikle deg
 • Beskriv din drømmesituasjon innenfor området du ønsker å utvikle deg
 • Hva kan du ta med deg inn i en mentorrelasjon?
 • Hvilke egenskaper og erfaringer ønsker du at din mentor har?

Alle søknader vil bli gjennomgått, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for et intervju, som tar utgangspunkt i spørsmålene fra søknaden. På bakgrunn av dette vil vi finne en mentor med passene profil til aktuelle kandidater. Alle søkere får endelig tilbakemelding innen midtsommer  om de har fått plass.

Klar for å søke? Gjør det her  Søknad for ODA Mentor

Søknadsfrist er 31. mai 2024 for mentees, mentorer kan fortsatt søke!


Ønsker du å bidra som mentor

 • Er du nysgjerrig på andre mennesker?
 • Ønsker du å bidra til at flere finner sin vei i teknologiverdenen?

En mentor er samarbeidspartner og inspirator, som lytter og stiller spørsmål – gjerne utforskende og utfordrende. Mentoren deler gjerne av gjerne av egne erfaringer, slik at mentee blir inspirert til å få nye ideer, innsikt og perspektiv. På denne måten får mentee anledning til å finne sine egne svar, og prøve dem ut. Underveis i prosessen vil du som mentor hjelpe til med å analysere og evaluere utviklingen til mentee. Begge sider av relasjonen opplever at denne prosessen er til gjensidig glede og motivasjon.

I søknadsskjema for mentor ber vi deg ta stilling til spørsmålene under

 • En kort presentasjon om deg og bakgrunnen din
 • Er det noen spesielle områder du ønsker å bidra innenfor?
 • Hvilke egenskaper og erfaringer du har innenfor disse områdene, som du tenker mentee kan ha nytte av

Klar for å søke? Gjør det her  Søknad for ODA Mentor

Søknadsfrist er 31. mai for mentees, mentorer kan fortsatt søke!

 

Les om erfaringene til Izabela Hawrylko

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål knyttet til våre mentorinitiativ.

 

 

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no