fbpx

ODA Board Network

ODA Board Nettverk er et nytt initiativ i ODA-Nettverk med formål om å øke teknologikompetansen og øke mangfoldet i norske styrer. Målet med initiativet er å utfordre “status quo” i norske styrerom.

Basert på en undersøkelse blant våre 10 000 medlemmer og innspill fra partnere, erfarer vi at det er behov for flere initiativer for å øke både teknologikompetansen og mangfoldet i norske styrerom. Dette vil igjen bidra til å skape økt konkurransekraft i en tid med rivende utvikling og endring. ODA Board Network er et ikke-kommersielt initiativ i tråd med ODA-Nettverk sitt fundament om inspirasjon, kompetanseutvikling og erfaringsutveksling.

Er du interessert? Du kan snart melde interesse for å delta i ODA Board Network. Følg med i våre kanaler for mer informasjon.

Fra 1. januar 2024 er det krav til kjønnsbalanse i flere norske AS-styrer. Reglene omfatter om lag 8 000 selskaper i 2024 og deretter vil reglene utvides årlig. Flere foretak må gjøre endringer i styresammensetningen som betyr at norske foretak vil måtte rekruttere nesten 13 000 nye styremedlemmer frem mot 2028. Hvem skal fylle de plassene, og hvordan skal bedrifter finne de riktige kandidatene til riktig fase for virksomheten?

Våre tre fokusområder:

 • Økt kompetanse i norske styrer: ODA Board Network ønsker å bidra til økt kompetanse i norske styrer. Dette er avgjørende for å sikre relevant teknologisk kunnskap og bærekraftig vekst i selskaper. Per i dag vet vi at det er stor mangel på teknologikompetanse i norske styrerom, og vi har som samfunn en stor jobb å gjøre.
 • Skape trygghet: ODA Board Network ønsker å skape rammene for at flere kan bli trygge på rollen som styremedlem og bidra til at enda flere dyktige og kompetente kvinner ønsker å påta seg et styreverv. Dette erfarer vi at flere kvinner i tech etterspør. Slik vil vi skape trygghet og tillit i styresammenheng, og dermed bidra til å drive endring, innovasjon og skape nye muligheter.
 • Nettverk av kompetanse: Gjennom samarbeid, erfaringsutveksling og tilbud om kompetanseheving av høy kvalitet, samt treff, ønsker ODA Board Nettverk å bygge et sterkt nettverk av kompetanse.

Slik fungerer ODA Board Network, og slik melder du interesse:

 1. Alle som ønsker å delta i ODA Board Network, må være medlem av ODA-Nettverk. Dersom du ikke er medlem fra før, kan du klikke her for å melde deg inn.
 2. Opprett profil i ODA-Nettverk sin medlemsportal, og marker interesse for styrearbeid. Vi kommer til å opprette én gruppe for medlemmer som ønsker å lære mer om styrearbeid, og én gruppe for erfarne styremedlemmer.
 3. Samlinger for inspirasjon og nettverksbygging. Første samling er 5. september. Mer informasjon kommer.
 4. Gjennom våre samarbeidspartnere tilbyr vi rabattert kompentaseheving av høy kvalitet:
  1. Et to-dagers styrekurs tilpasset medlemmer av ODA-Nettverk, med Scandinavian Executive Institute.
  2. Digitalt sertifiseringskurs i styrearbeid med Orgbrain.

Våre samarbeidspartnere:

Scandinavian Executive Institute

Scandinavian Executive Institute ble etablert I 2007, og er en ledende tilbyder av leder- og styreutdanninger på et høyt faglig nivå til toppledere, ledere og styremedlemmer i hele Norden. Hjørnestenen i utdanningene er et nært samarbeid med den internasjonalt anerkjente business-skolen, INSEAD i Frankrike.

– I mer enn et årti har det vært Scandinavian Executive Institutes misjon å bidra til verdiskapende styrearbeid og profesjonalisering i styrerommet i en nordisk kontekst. Det er derfor med stor glede at vi nå inngår et samarbeid med Nordens ledende nettverk for mangfold i tech, Oda-Nettverk. Vi ser frem til i fellesskap å bidra til økt kunnskap om styrearbeid, og til å løfte kompetansen blant nettverkets medlemmer», sier Tomas Arnesen, Country Manager Norway, Scandinavian Executive Insitute.

Orgbrain

Orgbrain leverer neste generasjons digitale styreportal, generalforsamlingsløsning og digital styreskole, og ble stiftet i 2017 for å hjelpe styrer og ledergrupper med å håndtere sine oppgaver og juridiske forpliktelser på en enklere, bedre og sikrere måte, gjennom brukervennlig og moderne teknologi.

Orgbrains visjon er å skape bedre styrer og virksomheter, og har som misjon å bidra med kompetanseheving og gode digitale verktøy for styret og ledelsen. Med lovendring som fra 2024 medfører at flere kvinner skal ut i styreposisjon, er det ekstra viktig å kunne tilføre disse en basiskunnskap på en enkel måte.
 
– Det var derfor en naturlig beslutning for Orgbrain å tilby sitt Orgbrain Academy med digital styreskole i samarbeid med ODA. Og stille opp på fysiske samlinger for å holde kurs og informere medlemmene om fordeler med å ta i bruk digitale styreverktøy, sier August Brekkhus, Leder for partnersalg i Orgbrain.

 

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no