fbpx

Cancellation Instructions for ODA Inspiration Day 2023

  1. Search for the email «Order confirmation: ODA Inspiration Day 2023» (This is the order confirmation, not the email that has the ticket) // Søk opp e-post “Order confirmation: ODA Inspiration Day 2023” (PS; dette er ordrebekreftelsen, ikke e-posten som har billetten)
  2. Click on the link «Please click here to see your complete order» // Klikk på lenken “Please click here to see your complete order”

  1. Click on the big red Cancel button // Klikk på den store røde Cancel-knappen
  2. Click Confirm Ok // Klikk Bekreft Ok

  1. A confirmation should appear on the page // Det skal vises en bekreftelse på siden

< Back

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no