fbpx

ODA Reverse Mentoring – Søknadsprosessen

Søknadsprosessen for årets program er åpnet og vi søker engasjerte mentees og mentorer!

Hva er ODA Reverse Mentoring?

ODA Reverse Mentoring skal fremme personlig og profesjonell utvikling gjennom utveksling av kompetanse, ekspertise, verdier, perspektiver og holdninger. Vi kobler sammen personer på tvers av virksomheter og bransjer. Det gir muligheten til å bygge kompetanse som en del av karrieren på begge sider av relasjonen, og er til gjensidig motivasjon og inspirasjon. Målgruppen Kvinner i IT-bransjen som enten jobber direkte eller indirekte med teknologi, og er medlem av Oda. 

 • Programmet starter opp i august/september hver år og avsluttes i mai kommende år
 • I denne perioden forventes det at mentee og mentor møtes 1-2 ganger pr måned i programmets varighet
 • I tillegg arrangeres det 5-7 fellessamlinger av 2-3 timer på ettermiddagen.
 • Dato og informasjon om samlingene annonseres på kick-off for programmet
 • Mentor og mentee vil inngå en kontrakt knyttet til mål og samarbeid som gjelder i programmets varighet

Før du sender inn din søknad, er det viktig for oss at du har tenkt igjennom, og tatt en vurdering på om dette er aktiviteter du kan prioritere det kommende året.  Alle deltagere vil signere en kontrakt som også inneholder klausul om gjensidig konfidensialitet.  

Søknadsprosessen 

Nå er det åpent for søknader til oppstart august/september 2021. Etter søknadsfristen (21. mai) begynner prosessen med å koble sammen mentor og mentee. I løpet av mai måned vil vi kontakte aktuelle kandidater på telefon. Vi jobber mot at at alle søkere skal få tilbakemelding innen 23. juni 2021. Følgende vil bli vektlagt i prosessen:

 • Å sette sammen en relasjon hvor mentor og mentee utfyller hverandre
 • At mentees forventninger samsvarer mest mulig med mentorenes erfaring
 • Ivareta likhetstrekk, men også mangfoldighet for å utfordre med andre perspektiver

Før du søker er det viktig for oss at du setter deg inn i informasjonen om mentorprogrammet og tar stilling til om du har tid og motivasjon til å gjennomføre programmet.

Ønsker du å være med som Mentee

Mentee passer for deg som har mer enn 20 års erfaring i arbeidslivet og ønsker å bli utfordret og inspireret av den yngre generasjonen. I søknadsskjema ber vi deg ta stilling til spørsmålene under, og det er en fordel om du har tenkt igjennom disse før du søker:

 • Hva er motivasjonen din for å delta i reverse mentorprogrammet?
 • Hvilket område ønsker du å fokusere på/utvikle deg inne?
 • Beskriv nå-situasjonen din innenfor området du ønsker å utvikle deg
 • Beskriv din drømmesituasjon innenfor området du ønsker å utvikle deg
 • Hva ønsker du at en reverse mentor kan hjelpe deg med? Hvilke egenskaper og erfaringer ønsker du at din mentor har?
 • Hva kan du selv ta med inn i en mentorrelasjon?
 • Hva opplever du som fordeler og problemstillinger som ung i arbeidslivet?
 • Hva tenker du kan være en fordeler eller problemstillinger som senior i arbeidslivet?

Deltagelse i mentorprogrammet krever dedikasjon i form av tid og motivasjon. I det kommende året forventer vi at du kommer til å bruke tid på følgende aktiviteter: 

 • at du tar eierskap til relasjonen med din mentor 
 • at du kan møte din mentor 1-2 ganger pr mnd
 • at du i løpet av året setter av tid til å delta på 5-7 fellessamlinger etter arbeidstid (maksimal varighet er 4 timer pr samling)
 • at du jobber med deg selv også utenfor faste møter med mentor/fellessamlinger 
 • at du under møter og samlinger er villig til å dele din egen erfaring 

Alle søknader vil bli gjennomgått, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for et intervju, som tar utgangspunkt i spørsmålene fra søknaden. På bakgrunn av dette vil vi finne en mentor med passene profil til aktuelle kandidater. Alle søkere får endelig tilbakemelding innen midtsommer  om de har fått plass.  

Du søker deg som reverse mentee her. 


Ønsker du å bidra som mentor?

Mentor passer for deg som har mindre enn 2-10 års erfaring i arbeidslivet og ønsker å utfordre etablerte prosesser og reflektere over dagens arbeidsmønster. I søknaden ønsker vi at du tar stilling til følgende spørsmål

 • Hva er motivasjonen din for å delta i reverse mentorprogrammet?
 • Hvilke område ønsker du å fokusere på/utvikle i relasjonen?
 • Beskriv nå-situasjonen din innenfor området du ønsker å utvikle
 • Hva opplever du som fordeler og problemstillinger som ung i arbeidslivet?
 • Hva tenker du kan være en fordeler eller problemstillinger som senior i arbeidslivet?

Du søker deg som reverse mentor her. 

 

Har du spørsmål eller ønsker informasjon kan du sende en epost til mentor@odanettverk.no

 

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no