fbpx

Vår historie

Sommeren 2005 ble det gjennomført en undersøkelse i Storbritannia som viste at kvinner mistrivdes sterkt i en IT-bransje dominert av menn. Et knippe norske Microsoft-kvinner kjente seg ikke igjen i resultatene som ble presentert, og ønsket å finne svar på om dette også gjaldt Norge. I samarbeid med IKT-Norge og Mamut ASA gjennomførte de en liknende undersøkelse i Norge.
I motsetning til sine kolleger i Storbritannia, viste resultatene her at kvinner i IKT-Norge trivdes meget godt, men savnet fellesskap og sparring med andre kvinner i bransjen. Slik ble den første Inspirasjonsdagen i 2006 til.

Nora–nettverk ble etablert på initiativ fra en gruppe kvinner fra forskjellige selskaper i IT-bransjen i etterkant av den første Inspirasjonsdagen, og nettverket ble senere omdøpt Oda-nettverk, deretter ODA. Nettverket har vokst hver dag siden det, er non-profit og drevet basert på frivillig innsats. Litt over 40 kvinner i tech bidrar hver eneste dag, og tusenvis av timer har blitt lagt ned de siste 12 årene. ODA er både en møteplass som inspirerer kvinner i bransjen, er en aktør med tyngde og erfaring innen hvordan oppnå mangfold, og i tillegg har vært med å bidra til at kvinneandelen i IKT har økt fra 19 (2013) prosent til 26 prosent (2017).

Takket være alle bidragsyterne og partnere, har nettverket og vårt arbeid kunnet vokse, og vi gleder oss til å sammen ha enda større påvirkning på veien mot vårt mål om 40% kvinneandel i Tech.

ODA-Nettverk

ODA er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. ODA har mer enn 6000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og over 70 partnere. ODA har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no