fbpx

Vår historie

Sommeren 2005 ble det gjennomført en undersøkelse i Storbritannia som viste at kvinner mistrivdes sterkt i en IT-bransje dominert av menn. Et knippe norske Microsoft-kvinner kjente seg ikke igjen i resultatene som ble presentert, og ønsket å finne svar på om dette også gjaldt Norge. I samarbeid med IKT-Norge og Mamut ASA gjennomførte de en liknende undersøkelse i Norge.
I motsetning til sine kolleger i Storbritannia, viste resultatene her at kvinner i IKT-Norge trivdes meget godt, men savnet fellesskap og sparring med andre kvinner i bransjen. Slik ble den første Inspirasjonsdagen i 2006 til.

Nora–nettverk ble etablert på initiativ fra en gruppe kvinner fra forskjellige selskaper i IT-bransjen i etterkant av den første Inspirasjonsdagen, og nettverket ble senere omdøpt ODA-Nettverk. Nettverket har vokst hver dag siden det, er non-profit og drevet basert på frivillig innsats. 100 kvinner og menn i tech bidrar hver eneste dag, og tusenvis av timer har blitt lagt ned siden oppstarten i 2005. ODA-Nettverk er både en møteplass, en aktør med tyngde og erfaring innen hvordan oppnå mangfold, og har i tillegg har vært med å bidra til at kvinneandelen i IKT har økt fra 19 (2013) prosent til 31 prosent (2024).

Takket være alle bidragsyterne og partnere, har nettverket og vårt arbeid kunnet vokse, og vi gleder oss til å sammen ha enda større påvirkning på veien mot vårt mål om 40 prosent kvinneandel i teknologibransjen.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no