fbpx

Samling for Ordinært Mentorprogram og Reverse Mentoring

Ordinært mentorprogram og Reverse mentoring har i kveld gjennomført mentorårets andre samling. Takk til alle foredragsholdere og deltakere for bidrag til de to sesjonene!

Ordinært Mentorprogram

Tema: Hvordan håndtere uforutsette hendelser

Hverdagen er hektisk og travel, og det kan være vanskelig å gjøre de grepene som skal til for å oppnå det du vil. Hvordan skape varige endringer og ønskede resultater?

Dette var tema for kveldens samling, fasilitert av Grete Valseth og Ingrid Bygland i Dale Carnegie .

Det er fortsatt slik at vi lærer mest og best når vi er i aktivitet. Grete og Ingrid, som er sertifiserte digitale trenere, sørget derfor for full interaktivitet igjennom samlingen. Dale Carnegies metode fokuserer på at det skal være lett å skape ønskede endringer. Gjennom kveldens arbeid fikk deltakerne derfor med seg en rekke verktøy de enkelt kan ta i bruk i sin hverdag.

Om foredragsholderne:  

Grete Valseth har sin bakgrunn fra IT bransjen, og har jobbet de siste 14 årene i Dale Carnegie. Grete er sertifisert Dale Carnegie trener i Kommunikasjon, Lederskap og Salg, og jobber under motto: «Du får ikke mer moro enn det du lager selv».

Ingrid Bygland kommer opprinnelig fra dagligvarebransjen, men har de siste 8 årene jobbet i Dale Carnegie. Ingrid er sertifisert trener i Kommunikasjon og Lederskap. Ingrids motto er: » hopp i det, det du ikke dør av lærer du noe nytt av».

 

Reverse Mentoring

Tema: Verdibasert ledelse og utvikling

Vet du hvilke verdier du setter høyest i livet, eller som er viktige for at du skal trives på jobben? Hvordan tar du gode valg for deg selv på jobben og privat, og sørger for å ivareta dine egne behov? For mange hjelper det å bli klar over egne verdier. Hva er dine viktigste behov som driver dine prioriteringer og handlinger? 

Nina Gullerud i Brainwave var kveldens foredragsholder, og guidet deltakerne igjennom en sesjon med fokus på refleksjon og inspirasjon.

Som en del av samlingen har deltakerne fått mulighet, gjennom felles samtaler og digitale verktøy, til å kartlegge egne verdier, bli kjent med seg selv, og utforske hva som gir energi til hver og en av oss! Kveldens foredrag ga inspirasjon til å ta ansvar for egne veivalg og fremtidig utvikling gjennom verdibasert selvledelse.  

Om foredragsholderen

Nina Gullerud er frittstående konsulent og gründer av Brainwave AS, der hun arbeider med ledere, team og organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt for å skape bedre arbeidsmiljø gjennom autentisk ledelse og verdibasert kulturutvikling. Tidligere har Nina jobbet i over 18 år år i Cisco Systems i USA, Nederland og Norge/Norden,

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no