fbpx

Begge ønsker større mangfold – nå inngår de samarbeid

Manav Rihel Kumar, leder og grunnlegger av Diversity Index sammen med Kine Dahl, leder av ODA-Nettverk og Hanne EK fra ODA Growth.

ODA-Nettverk og Diversity Index inngår samarbeid, og har nylig signert en intensjonsavtale. – Sammen med Diversity Index kan vi i større grad bruke data og innsikt i arbeidet vårt med å øke mangfoldet i techbransjen, sier leder av ODA-Nettverk Kine Dahl.

Diversity Index et innsiktsverktøy som kombinerer data og innsikt for å avdekke selskapers modenhet for mangfold og utvikler tiltak i tett samarbeid med kunder. Verktøyet støtter selskaper i å utvikle og operasjonalisere strategier for mangfold, og samarbeider med flere ledende eksperter innen mangfold. Diveristy Index er tilknyttet Seema, et konsulentselskap som spesialiserer seg på mangfoldsledelse og som støtter virksomheter med å inkludere mangfoldet blant ansatte for å skape mer verdi.

Gjensidig nytte av samarbeidet

Grunnlegger av Diversity Index Manav Rihel Kumar ser flere fordeler ved samarbeidet. Kumar er fra før en del av ODA Advisory Board, en strategisk rådgivende gruppe som støtter styret av ODA-Nettverk.

Diversity Index er opptatt av å bruke data og innsikt til å bygge kompetanse for å kunne bruke mangfold til verdiskaping. Et samarbeid med ODA-Nettverk er derfor midt i blinken for oss! Vi gleder oss til å bidra til å «Lead the Change», sier Manav Rihel Kumar, leder og grunnlegger av Diversity Index.

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i tech og har mer enn 8000 medlemmer og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2016 målt kvinneandelen innen IKT i Norge, og selv om det har vært en økning på 12 prosentpoeng siden oppstarten, er det en lang vei igjen til målet om oppnåelse av 40 prosent kvinneandel innen IKT i Norge.

– Sammen med Diversity Index kan vi i større grad bruke data og innsikt i arbeidet vårt med å øke mangfoldet i techbransjen. ODA-Nettverk har lenge jobbet med å øke kvinneandelen og mangfoldet i techbransjen. I samarbeid med Diversity Index kan vi i større grad bruke data og innsikt til beslutningstaking og hjelpe våre partnere og medlemmer i deres mangfoldsarbeid, sier Kine Dahl, leder for ODA-Nettverk.

Nytt satsningsområde skal samle og styrke vekstambisjoner

ODA-Nettverk har jobbet med å bedre mangfoldet i teknologibransjen siden 2005 og er ledende i Norden. Nettverket har en rekke strategiske allianser og samarbeider med flere teknologi- og tjenestepartnere. Disse spiller en viktig rolle i å styrke ODA-Nettverk sitt nedslagsfelt.

ODA Growth ble nylig lansert som et satsningsområde for ODA-Nettverk, og leder Hanne Ek er godt fornøyd med at ODA-Nettverk og Diversity Index nå forener fronter.

– Diversity Index er et spennende selskap som har klart det få har klart hittil – å sette konkrete tiltak til selskapers mangfoldsarbeid. Sammen med Seema er Diversity Index det ledende miljøet innen mangfoldsledelse, og dette ser jeg stort frem til at skal komme ODA-Nettverks medlemmer og partnere til gode. Det er helt nødvendig med gode samarbeidspartnere, sier Ek.

Kontaktpersoner

ODA-Nettverk Diversity Index
Hanne Ek
hannee@odanettverk.no
Manav Rihel Kumar
manav@diversityindex.no
diversityindex.no
ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no