fbpx

Fra test til kvalitet – Velkommen til Nettverkstreff hos ODA-partner Tryg Forsikring i Bergen

Dato: 20. november 2023 16:30 – 18:30 CET
Lokale: Tryg, Folke Bernadottesvei 50, Fyllingsdalen

Sted: Folke Bernadottes vei 50, 5147 Fyllingsdalen, Norway

 

Tryg Forsikring har de siste årene opparbeidet seg som et av de største IT-miljøene i Bergen. De har  ansatt mange kloke hoder og dermed sikret lokal kompetanseforankring på tvers av både utvikling og testdisipliner. Dette har vært sentralt siden Tryg har beveget seg fra å være et fossefallsdrevet selskap med leveransestyring i prosjekter, til primærfokus på agile rammeverk og oppbygging av faste team.

De senere år har forsikringsselskapet spesielt hatt fokus på å styrke testområdet med tekniske ressurser for å øke bruk av testautomatisering, for å utvikle og støtte ikke-funksjonell testing og API-test. Dette er viktig for å møte fremtidige muligheter med ny teknologi.

Med satsningsområdet «Quality Center for Enablement» har Tryg lykkes med å skape samhandling på tvers i et nordisk selskap hvor det jobbes konsekvent med å endre fokus fra test til kvalitet, for å bygge robuste produkter til kundene.

På nettverkstreffet får du høre om hvordan Tryg jobber med denne satsningen. Du får treffe Bente Karin Bakke som leder «Quality Center for Enablement» og Test Developer Oksana Bogza, som vil fortelle hvordan det jobbes med testautomatisering og de resultater som er oppnådd. Dette er et viktig og spennende fagområde.

Registrering

Dette eventet er gratis og åpent for alle. Du kan registrere deg ved å logge deg inn eller ved å opprette et gratis ODA medlemskap her.

Fra Tryg møter du:

Bente Bakke:

Bente Karin Bakke har jobbet med QA og test i mer enn 25 år, mesteparten av disse som leder. I sine mange roller, deriblant som seksjons- og avdelingsleder i DNB, og som konsulent i Tieto og Experis, har hun bygget opp en omfattende forståelse av alle faser av utviklingsløpet og hvordan en kan sikre kvalitet i hvert ledd.

Idag leder hun Quality Center for Enablement i Tryg, som gjennom innovasjon og nytenking understøtter team i å levere løsninger med innebygget kvalitet.

Oksana Bogza:

Oksana Bogza jobber som testutvikler i Tryg. Hun har utdanning innen både ledelse og informasjonsvitenskap. Oksana brenner for å finne de beste løsningene innen testfaget. I dag har hun en sentral rolle i koordineringen av Trygs offshore testautomatiseringsteam og er en viktig bidragsyter for å sette retning for teamet for å nå målene for Tryg.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no