Kick-off ODA Mentorprogram med Gullpartner Itera

ODAs mentorinitiativ kicker igang høsten i samarbeid med Gullpartner Itera!

Tema: Den gode Samtalen

Vårens søknadsprosess er avsluttet og mentees er koblet opp til mentorer. For å sikre en god start på årets mentorreise samles alle initiativer til en digital kick-off.

Vertspartner Itera vil fortelle litt om bedriften, før Tonje Falck fra FuelIt forteller om Den Gode Samtalen. Sylvia Weddegjerde avslutter det faglige innholdet med en modell for selvledelse i en mentor-mentee relasjon.

Link sendes ut til alle påmeldte i forkant.

ODA Nettverk

ODA er Nordens ledende møteplass for kvinner i teknologi. ODA har mer enn 10.000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet og Trondheim, og rundt 50 partnere. ODA har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større kjønnsmangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no