fbpx

ODA Mentor samling om Growth Mindset

ODA Mentor samling – Bli utfordret på egen mindset

Årets ODA Mentor er klar for neste samling, hvor deltakere definerte egne verdier skal de bli utfordret på egen mindset og hvordan de håndterer ulike situasjoner. Samlingen skjer i Oslo og i Stavanger med samme tema men to forskjellige foredragsholdere. Tema for denne samlingen er Growth Mindset. I Oslo ledes samlingen av Sissel Naustdal, med platinumspartner – DNB. Og i Stavanger av Tone Bakken er grunder av Opp Bakken.

Hva betyr det å ha growth mindset og hvorfor kan våre tanker om oss selv, våre evner, talent og egenskaper ha en avgjørende betydning for hva vi får til på ulike arenaer i livet? Tanker er det som hjelper eller hindrer oss i hverdagen og livet. Antakelser om hva vi eller andre kan eller ikke kan gjøre og få til. Begrensninger gjør oss usikre, holder oss fra å hoppe ut i spennende utfordringer, fra å holde ut når vi møter motgang og tapper oss for energi. Vårt mindset påvirker også hvordan vi ser på andre menneskers potensial og hvordan vi får til utvikling og mestring på ulike arenaer i livet.

Gjennom foredraget blir du utfordret til å utvikle eget mindset, få verktøy og jobbe med din livsmisjon, samt hvordan denne kan operasjonaliseres i konkrete mål og fokus. Gjennom dette vil du kunne få mer av det som er viktig for deg, samt kjenne en ro og robusthet i degselv som vil bidra på alle areaner i livet ditt.

Sissel Naustdal, gründer & leder i MadeToGrow

Om foredragsholderne

OSLO: Sissel Naustdal er gründer & leder i MadeToGrow og har et brennende engasjement for å inspirere og utvikle menneskers mestring, robusthet og potensial.
Sissel har lang og omfattende erfaring innen ledelse, HR og organisasjonsutvikling fra flere år i operative HR stillinger, bl.a. i Microsoft, og som selvstendig næringsdrivende. Med erfaring fra både offentlige og private virksomheter har hun bygget opp solid kompetanse innen ledelse, samt strategisk, forretningsorientert og operativt HR arbeid, herunder utvikling av organisasjoner, ledere, medarbeidere, prestasjoner og kultur, endringsprosesser, salg, oppkjøp og selskapsfusjoner. 

Sissel er utdannet Master of Science Leadership & Organizational Psychology fra Handelshøyskolen BI, samt CTI-Coach.  

STAVANGER: Tone Bakken er grunder av Opp Bakken. Hun har solid erfaring i ulike lederroller, dyp interesse for det mellommenneskelige og har gjennom sin erfaring vist evne til å skape struktur, strategi og tydelighet i prosess med å komme opp den bakken man står i, i karrieren.

Å være kvinne i mannsdominerte miljøer har lært Tone mer om tydelighet, grensesetting og egen respekt. I over 20 år har hun kombinert det å være mor, jobbe med ledelse og har håndtert grensesnittet mellom familieforpliktelser, karrierebygging og et sosialt liv. To ganger har jeg møtt den berømte «veggen» og erfart hvordan det er å komme tilbake.

Om DNB

Siden 1822 har kloke hoder jobbet sammen for å finne de beste løsningene for kundene våre.
I dag er DNB mye mer enn Norges største bank og en nøkkelvirksomhet i norsk økonomi. Vi er også et ledende teknologiselskap, som på stadig nye måter tilpasser oss og tjenestene våre til tiden vi lever i og framtiden.
Vi er i verdenstoppen blant likestilte selskaper, og tar godt vare på mangfoldet av mennesker som velger å jobbe her. Hos oss finner du et bredt spekter av karrieremuligheter i Norge og internasjonalt.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no