fbpx

ODA Nettverkstreff med Tietoevry – Kan teknologi redde helsetjenesten?

Helsetjenesten står foran store utfordringer i møte med en fremtid hvor vi blir flere eldre med større behov for helsetjenester, samtidig som tilgangen på helsepersonell blir mindre. Er det teknologi som skal redde oss ut av denne situasjonen?

Det er tema når Tietoevry inviterer til nettverkstreff. Her får vi et innblikk i hva behovene er, hvilke teknologier som vil bli viktige for å sikre at innbyggerne skal ha et godt helsetjenestetilbud i fremtiden, og stiller spørsmålet: Kan teknologi virkelig erstatte «varme hender»?

Vi kan love at det blir en spennende kveld i skjæringspunktet mellom helse og teknologi.

Det vil i tillegg bli lagt opp til en interaktiv del med fokus på nettverksbygging og mingling i regi av ODA.

Agenda

  • 16:30 – Registrering, mingling og enkel servering
  • 17:10 – Velkommen ved ODA-Nettverk
  • 17:15 – ‘Kan teknologi redde helsetjenesten?’ Ved Jannike Henriksen Nyiredy, Heidi Nordstrand og Kjersti Qveim i Tietoevry
  • 18:15 – Aktiv nettverksbygging ved ODA Nettverk
  • 19:00 – Program er slutt, men de som ønsker kan forsette minglingen utover kvelden

Om foredragsholderne

Jannike Henriksen Nyiredy er produktsjef i Tietoevry Care. Hun er utdannet sykepleier med master i helseledelse og samt en i helseinformatikk. Hun har jobbet flere år i offentlig sektor både på sykehus og i kommunalsektor. De siste årene har hun jobbet med ehelse løsninger som bidrar til smartere og smidigere arbeidshverdag for ansatte i sektoren. Hun er svært opptatt av hvordan løsninger kan skape reell verdi for helsepersonell, pasienter og pårørende, og sikre gode og sammenhengende helsetjenester for hele befolkningen.

Heidi Nordstrand er Head of Operational Excellence, Information Security and Privacy i Tietoevry Care. Hun har lang ledererfaring fra teknologibransjen, og har jobbet med både produktutvikling, kvalitetssikring, informasjonssikkerhet og endringsledelse. Heidi er opptatt av å sikre gode prosesser som ivaretar alle involverte gjennom endringsprosjekter.

Kjersti Qveim er Business Consultant i Tietoevry Care. Kjersti er utdannet sykepleier med videreutdanning innen endringsledelse og kompetanseutvikling. Hun har bred erfaring fra høyskolesektoren, velferdssektoren og spesialist- og kommunehelsetjenesten. Kjersti har et stort engasjement for verdibasert transformasjon med teknologi som virkemiddel og mennesker i sentrum.

Velkommen!

Registrering

Dette eventet er gratis og åpent for alle. Du kan registrere deg ved å logge deg inn eller ved å opprette et gratis ODA medlemskap her.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no