fbpx

Skal du utvikle deg som leder må du sette av «tenketid» i hverdagen!

Det er den første tilbakemeldingen ledertalentene i ODA Executive kommer til å få denne høsten. For å gi deltakerne en god start på sin lederutviklingsreise er ODA-nettverk så heldige å ha med coachene Ola Østvold og Frank Rognstad fra Terrosa Consulting på laget.  

Ola Østvold er utdannet gestaltterapeut med bakgrunn fra militæret og har lang fartstid som coach av både mellom- og toppledere. Frank Rognstad er utdannet innen økonomi og har viet store deler av sin karriere til å bygge opp både forretning og ledere i IT-bransjen. Når de setter lederskapet til deltakerne på agendaen, så mener de alvor.  

Lik det eller ei, men som leder er du alltid utsatt for eksponering. Du blir konstant evaluert av dine omgivelser, basert på hva du gjør – og hva du IKKE gjør, sier Frank. Innen IT- og konsulentbransjen kan det å være leder innebære ulike oppgaver og ansvarsområder. Vi ser mange eksempler på ledere hvor det forventes å lede «som en prosentvis del av jobben». Du kan ikke velge deg ut og inn av lederrollen. Som leder er du ansvarlig for helheten og tar valg basert på selskapets beste, ansatte og kunden. I den rekkefølgen. Gitt denne forutsetningen så må en leder trene og jobbe med å utvikle ferdigheter på eget lederskap, følger Frank opp.  

På samlingen i oktober settes det fullt fokus på lederskap, egenutvikling, kjennskap til egne styrker og svakheter og diskusjoner som vil utfordre deltakernes selvinnsikt og lederambisjoner. Så er det tilbake til arbeidshverdagen for deltakerne for å gjennomføre. Av erfaring opplever ODA-nettverk som arrangør at deltakernes arbeidshverdag er hektisk, og at mange av de gode tankene og ambisjonene blir satt til side. Det er da det blir viktig å sette av tid i kalenderen til eget lederskap. Det å tenke er ARBEID for en leder og det å avsette «tenketid» systematisk er en forutsetning for å kunne ha handlingsrom og være smidig nok til å agere i tide, gjør du ikke det så treffer problemene deg og du må «bale med konsekvensene», sier Ola. Hele fundamentet for å kunne treffe beslutninger som forsterker og korrigerer er å analysere og reflektere over «årsak-virknings forholdene» som skaper resultatene. I tillegg er det avgjørende å kunne analysere for å se trender og underliggende mønster og derigjennom tenke ut mulige scenarier. Gjør det du må før du må, er en god huskeregel.  

Sett av tid, blokk ut kalenderen for å tenke – det er første skritt til å utvikle deg selv og ditt lederskap! Systematisk arbeid med årsak og virkning – og tenk mulige scenarier som gir langvarige effekter. Det er sammenfallende hvilken ambisjon Anine Ragnif, leder av mentorinitiativene i ODA-nettverk, har for talentenes utvikling i ODA Executive.   

Jeg vil også legge til at jeg er så takknemlig for at Ola og Frank velger å bidra inn i programmet i år igjen. Til det sier Ola og Frank at de har valgt å bidra inn i programmet fordi ODA-nettverket og programmet ODA Executive er drevet på en god måte. Deltagerne og ressurspersonene i programmet har gjort aktive valg om å utvikle seg selv og sitt eget lederskap. Vi vet vi har mye å bidra med, og vi har det morsomt på jobb da vi kan få være et virkemiddel som får «satt fyr på» ambisjoner, refleksjoner og endret adferd hos unge ledertalenter. 

Terrosa Consulting holder til daglig til på Skullerud. Dropp innom for en kaffe eller ring de dersom du har spørsmål til coachene.  

Frank Rognstad og Ola Østvold
ODA-Nettverk

ODA er Nordens ledende møteplass for kvinner i teknologi. ODA har mer enn 10.000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet og Trondheim, og rundt 50 partnere. ODA har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større kjønnsmangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no