fbpx

Kristine Hofer Næss er ny styreleder i ODA-Nettverk

Kristine Hofer Næss ble i februar 2017 valgt til ny leder i ODA. Hun etterfulgte Anne Gretland som ledet nettverket i 10 år, fra de var en gruppe med 300 medlemmer til et stort og aktivt nettverk med 6700 medlemmer. Kristine er en av medgründerne av Oda-Nettverk, og har vært styremedlem siden starten i 2006.

«Potensialet er helt enormt, mangfold er viktigere enn noen sinne, og sammen med styret, alle de frivillige som bidrar i de ulike gruppene, medlemmene og ikke minst våre 30 samarbeidspartnere, skal vi fortsette å inspirere kvinner i teknologi. Vi skal bidra til både økt kvinneandel generelt og i ledelsen. Den digitale transformasjonen er i full gang, og vi skal bidra til at kvinner tar en større lederrolle: derav visjonen vår om å «Lead the Change» sier Kristine.

«Jeg er også veldig glad for at vi har med oss både Anne Gretland, og tidligere økonomisjef Mona Westrum, inn i vårt Advisory Board.

Vi trenger enda flere kvinnelige rollemodeller innen teknologi, og enda mer oppmerksomhet til de som allerede er synlige. Vi skal fortsette med våre intiativer for å synliggjøre alle rollemodellene som finnes, og samarbeide med de som deler vår visjon, for å oppnå målet vårt om 40% kvinneandel i Tech, inkludert i toppledelse, i 2025».

ODA-Nettverk

ODA er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. ODA har mer enn 6000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og over 70 partnere. ODA har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no