fbpx

Kristine Hofer Næss er ny styreleder i ODA-Nettverk

Kristine Hofer Næss ble i februar 2017 valgt til ny leder i ODA. Hun etterfulgte Anne Gretland som ledet nettverket i 10 år, fra de var en gruppe med 300 medlemmer til et stort og aktivt nettverk med 6700 medlemmer. Kristine er en av medgründerne av Oda-Nettverk, og har vært styremedlem siden starten i 2006.

«Potensialet er helt enormt, mangfold er viktigere enn noen sinne, og sammen med styret, alle de frivillige som bidrar i de ulike gruppene, medlemmene og ikke minst våre 30 samarbeidspartnere, skal vi fortsette å inspirere kvinner i teknologi. Vi skal bidra til både økt kvinneandel generelt og i ledelsen. Den digitale transformasjonen er i full gang, og vi skal bidra til at kvinner tar en større lederrolle: derav visjonen vår om å «Lead the Change» sier Kristine.

«Jeg er også veldig glad for at vi har med oss både Anne Gretland, og tidligere økonomisjef Mona Westrum, inn i vårt Advisory Board.

Vi trenger enda flere kvinnelige rollemodeller innen teknologi, og enda mer oppmerksomhet til de som allerede er synlige. Vi skal fortsette med våre intiativer for å synliggjøre alle rollemodellene som finnes, og samarbeide med de som deler vår visjon, for å oppnå målet vårt om 40% kvinneandel i Tech, inkludert i toppledelse, i 2025».

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no