fbpx

Arbeidsrett i tech-bransjen: Nettverkstreff med Gullpartner Wikborg Rein

I samarbeid med gullpartner Wikborg Rein, arrangerte vi ODA Nettverkstreff og sommeravslutning 15. Juni. Wikborg Rein hadde invitert likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) til å holde foredragene med dem og tema for nettverkstreffet var arbeidsrett i tech-bransjen, med særlig fokus på likestilling i ansettelsesprosessen. Temaet var svært aktuelt for våre medlemmer og det var høyt engasjement blant deltakerne.

TEMA: Arbeidsrett i tech-bransjen, med særlig fokus på likestilling i ansettelsesprosessen. Foto: Wikborg Rein

Hvordan en ansettelsesprosess kan og bør foregå

Det faglige innholdet ble holdt av Wikborg Rein-advokat Elisabeth Andenæs og Anette Moldrem fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Anette og Elisabeth pratet om hvordan en ansettelsesprosess kan og bør foregå. Herunder hvilke krav som stilles til utlysning, hvilke spørsmål arbeidsgiver har lov til å stille på et intervju, diskrimineringsforbudet ved ansettelser, hvilke tilknytningsformer som finnes i arbeidslivet og krav til innhold i arbeidsavtalen.  

Fem tips til rett ansettelse

De delte også tips og råd til både arbeidsgivere og arbeidstakere, som kort kan oppsummeres slik:  

  1. Det gjelder et absolutt diskrimineringsforbud ved ansettelser grunnet graviditet eller foreldrepermisjon. Arbeidsgiver kan ikke stille spørsmål om dette eller vektlegge det i ansettelsesprosessen.  
  2. Arbeidstakere skal ansettes fast. Det er strenge regler for både midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft. Dersom man selger konsulenttjenester gjennom et firma som ansatt eller driver selvstendig, gjelder egne regler hvor man også i enkelte tilfeller kan ha krav på fast ansettelse hos bedriften man arbeider for.  
  3. Det er lovfestede krav til hva en arbeidsavtale skal inneholde som følger av arbeidsmiljøloven § 14-6. I tillegg er det enkelte punkter både arbeidsgiver og arbeidstaker bør vurdere behovet for, som konkurransebegrensende klausuler, IPR-klausuler, rett til ferie mm. Det er viktig å ha et bevisst forhold til innholdet i arbeidsavtalen og lese grundig gjennom denne.  
  4. I tillegg til lovfestede krav, ga Elisabeth og Anette tips til andre forhold man bør være oppmerksomme på som arbeidssøker og arbeidstaker, og som man eventuelt kan forhandle på eller forsøke å etablere rutiner for i bedriften. Dette gjelder blant annet lønnsutbetaling under permisjon og sykdom, rett til velferdspermisjoner, ferie, forsikring, pensjon mm.  
  5. Dersom man som arbeidstaker eller arbeidssøker opplever diskriminering eller trenger veiledning, kan man kontakte LDO.  Det er også mulig å klage til diskrimineringsnemnda. 
Foto: Wikborg Rein

Det ble også presentert tips og triks til hva du som kvinnelig arbeidstaker burde se etter. Dette og mer kan du lese om i presentasjonen som er lagt ut på selve eventet i portalen. Vi hadde flere gode diskusjoner underveis, og spørsmål knyttet til konkrete opplevelser fra tilhørere, samt spørsmål om bruken av konsulenter, vikarer og begrepet «særlig uavhengig stilling». I ettertid har vi fått flere innspill på at dette er et interessant tema, så det er godt mulig at vi får se disse to igjen.   

Ettermiddagen ble rundet av med deilig asiatisk tapas og mingling på Wikborg Reins flotte takterrasse.

Presentasjonen fra nettverktreffet er tilgjengelig på ODA portalen > 

Tusen takk til Wikborg Rein og LDO for et flott arrangement med et viktig budskap!  

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no