fbpx

Tre tips for å henge med på KI-reisen

Hvor oppdatert er du på det siste innen kunstig intelligens, og hvordan kan du bruke det i arbeidshverdagen?

Artikkelen er skrevet av Vilde Myklebust, forretningsrådgiver i Sopra Steria.

Kunstig intelligens (KI) er ikke bare en del av fremtiden; den former hverdagen vår her og nå. Generativ KI er en banebrytende teknologi som gjør det mulig for maskiner å skape innhold på tvers av ulike domener, og det er nye gjennombrudd hver eneste uke.

Teknologien kan skape alt fra realistiske bilder til komplekse tekster og beslutningsstøtte, og den utvikler seg i en utrolig fart. For å forstå potensialet, må vi anerkjenne at KI i dag er en dynamisk og voksende kraft som stadig tilbyr nye muligheter og løsninger. Men hvordan utnytte potensialet? Her er tre tips:

1. Gi KI-kompetanse til medarbeidere

For at virksomheter skal dra full nytte av KI, er det avgjørende at de ansatte får nødvendig opplæring. For å mestre KI-verktøy kreves det både tid og ressurser, men investeringen lønner seg utvilsomt. Ved å heve KI-kompetansen til de ansatte, blir de i stand til å utnytte det fulle potensialet i teknologien. Det kan igjen føre til innovasjon, bedre beslutninger og effektivitet i alle ledd av organisasjonen.

2. Hold deg oppdatert og sett deg inn i ny teknologi – RAG

Å være i forkant med KI kan resultere i et stort konkurransefortrinn. Ved å integrere KI i den daglige driften, kan bedrifter potensielt bli både mer effektive og produktive.

Vi ser allerede flere eksempler på at generativ KI gir stor verdi. Og ja, fremtidsmulighetene er mange. Internt i vår virksomhet har vi blant annet utviklet flere chatboter som brukes som verktøy for å effektivisere arbeidshverdagen. For å utvikle våre interne chatboter har vi brukt såkalt Retrival Augmented Generation-teknologi (RAG). Teknologien kombinerer to forskjellige måter for å generere tekst, og er et effektivt virkemiddel for å spisse budskapet i våre interne dokumenter og forbedre budskapene i chatboten. RAG kan også brukes for å minimere såkalte hallusinasjoner, altså chatbotens evne til å finne opp usanne budskap.

3. Snakk med generativ KI – Prompt engineering

For å øke sjansen for å få det resultatet du ønsker deg, bør du jobbe med såkalt prompt engineering, altså en spørreteknikk for hvordan du «snakker» med generativ KI. Kunsten er å formulere oppgaver og spørsmål slik at generative KI-verktøy produserer gode resultater. Dette er en kritisk ferdighet for alle som bruker generativ KI, for at verktøyet skal bli så effektivt som mulig, med den kvaliteten man ønsker. I den forbindelse har vi i Sopra Steria utviklet vårt eget «Promt Enigneering Cheat Sheet» som fungerer som et effektiviseringsverktøy alle ansatte kan bruke for å maksimere resultatet. Skjemaet skal bidra til hjelpe konsulentene våre med å bruke språkmodellene enda mer effektivt.

Dette var bare tre tips for å komme i gang, og flere vil det bli. For det er ikke lenger valgfritt å forstå og integrere kunstig intelligens i arbeidsprosesser og vårt daglige liv. Det er rett og slett en nødvendighet for å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Ved å omfavne denne fremtiden, kan vi både gjøre dagens virksomhet enda bedre, og samtidig åpne dørene for nye muligheter som vi bare kunne drømme om for et tiår siden.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no