fbpx

ODA Bergen Nettverkstreff med Gullpartner DNB

Velkommen til Nettverkstreff med Gullpartner DNB i Bergen!

Når: 24. august kl. 17:00-20:00
Hvor: DnB Bank ASA avd. Solheimsviken, Solheimsgaten 7C, 5058 Bergen
Merk at det kun er fysisk deltakelse på dette treffet

Nettverkstreffet er gratis og for medlemmer av ODA-Nettverk. Husk å melde deg inn først dersom du ikke allerede er medlem: > Meld deg inn i ODA

Påmelding

Sikkerhet og risiko i en urolig tid

Få virksomhetsledere har vært gjennom mer krevende tider enn det vi står i nå. Cyberangrep, krigføring fra vårt naboland, spionasje, korrupsjon, påvirkningsoperasjoner og betydelig økte sosiale forskjeller er bare noen faktorer som påvirker risikobildet for de aller fleste virksomheter.

Dag Søberg og Kristian Thaysen fra Agenda Risk kommer til oss for å fortelle om risikobildet og gi innspill til hvordan man bør innrette seg i en ny hverdag. De har betydelig erfaring fra en lang rekke saker og problemstillinger. Uttrekningen av det norske militære bidraget i Afghanistan samt datainnbrudd og sabotasjeaksjoner i norsk næringsliv er bare to lærerike temaer som vil bli belyst.

Program:
17.00 – 17:30: Registrering, mingling og enkel servering
17:30 – 17:35: Velkommen ved ODA nettverk
17:35 – 18.15: Foredrag
18:15 – 18:45: Mingling og diskusjon
18:45 – 19:30: Foredrag
19:30 – 20:00: Avslutning og mingling

Velkommen!

 

Mer om temaet:

Risikobildet er betydelig endret de siste årene og de siste månedene har de fleste forstått at sikkerhetssituasjonen nasjonalt og globalt er betydelig endret. Omverden og virksomhetens interessenter forventer noe helt annet enn tidligere når det gjelder hvordan en virksomhet skal innrette seg for å ha god styring og kontroll, sikre virksomhetens «verdier» og måloppnåelse, samt utøve sin virksomhet på en ansvarlig måte.

Manglende ivaretagelse av risikobildet kan føre til betydelige negative personlige konsekvenser, negativt omdømme, utfordringer ved rekruttering, salg, offentlig avtaler, handlingslammelse, straffeansvar, økonomisk ansvar og betydelig økonomisk tap mv.

Rådgivningsselskapet Agenda Risk vil belyse risikobildet nærmere og skal blant annet snakke om dagens komplekse risikobilde, hvordan risiko knyttet til informasjonssikkerhet henger sammen med compliance, korrupsjon og personellsikkerhet. Som tidligere leder for operasjonsavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter var Dag Søberg sentral ved uttrekningen av de norske styrkene og militært medisinsk personell fra Afghanistan i august 2021. Dag vil dele litt fra denne situasjonen og hvordan norske ledere kan bruke samme metode og tankesett dersom virksomheten utsettes for kriser.

Om foredragsholderne:

Dag Søberg har nærmere 40 års erfaring fra Forsvaret, de tre siste årene som sjef for operasjonsavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. I denne rollen var han ansvarlig for å lede alle militære operasjoner med bruk av norske styrker i både inn- og utland. I denne stillingen hadde han også det overordnede ansvaret for beskyttelse av Forsvarets verdier og sårbarheter. Han har samarbeidet tett med PST, Politiet, NSM, E-tjenesten, DSB og andre relevante aktører innenfor sikkerhet og beredskap.

Kristian Thaysen er grunnlegger av selskapet Agenda Risk AS. Kristian er rådgiver for flere store virksomheter og bistår dem blant annet med å forstå og håndtere deres helhetlige risikobilde, både fra et strategisk og fra et operasjonelt perspektiv. I dette inngår solid forståelse for geopolitisk risiko, sikkerhetsrisiko, ESG-risiko og hvordan det helhetlige risikobildet vil kunne påvirke virksomheter, herunder ledende ansatte, nøkkelpersoner og aksjonærer. Kristian har selv omfattende erfaring fra fagområdene risikostyring, internkontroll, bærekraft, personvern, compliance, samt gransking, varsling, økonomisk kriminalitet, antikorrupsjon, hvitvasking og bistand i tvistesaker.

 

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no