fbpx

ODA Bergen Nettverkstreff med Gullpartner Knowit

Velkommen til Nettverkstreff med Gullpartner Knowit i Bergen!

Når: 20. september kl. 17:00-20:00
Hvor: Knowit, Nøstegaten 58, 5011 Bergen

Nettverkstreffet er gratis og for medlemmer av ODA-Nettverk. Husk å melde deg inn først dersom du ikke allerede er medlem: > Meld deg inn i ODA

Påmelding

Proptech-kveld med eiendomsteknologi på agendaen

Har du lyst å lære mer om digitalisering i byggnæringen – teknologi, bygg, bærekraft og sirkulærøkonomi?

Gå ikke glipp av ODA Nettverkstreffet 20. september hos gullpartner Knowit!

Vi får besøk av Anders Waage Nilsen og Anstein Skinnarland fra Proptech Innovation som blant annet vil snakke om hvordan digitalisering kan hjelpe å gjøre byggnæringen mer miljøvennlig.

Hold av tiden for en skikkelig proptech-kveld!

Tidsplan og program:
16:45-17:20 – Registering og lett servering
17:20 – Intro ved ODA-Nettverk
17:35 – Knowit foredrag
17:45 – Proptech Foredrag
18:10 – Mingling og lett servering
18:30 – Proptech Foredrag
19:15 – Mingling og diskusjon
20:00 – slutt

Om foredragene

Sigrid S. Fasmer og Andre H. Vik fra Knowit skal fortelle om sirkulær økonomi, digitalisering og muligheter. Bærekraft må gjennomsyre alt v/ Sigrid S. Fasmer og Sirkulære prinsipper for IT utvikling v/ Andre H Vik.

 

Anstein Skinnarland fra Madaster skal fortelle om «digitalt økosystem for sirkularitet i bygg». Byggenæringen er en versting både når det gjelder klimagassutslipp, generering av avfall, og uthenting av nye råvarer.

Gjennom digitalisering og samarbeid kan vi bidra til at byggenæringen reduserer sitt klimafotavtrykk. Vi tror en sirkulær byggenæring er mulig, men det krever samarbeid mellom mange aktører, med ulike tjenester og løsninger.

Det er bare kun mulig gjennom samarbeid og ved å dele data mellom aktørene i økosystemet for sirkulære bygninger. Materialbanker er sentralt i dette økosystemet, og utveksler data med mange andre.

Vi jobber for å oppnå standardiserte strukturer for produktdata, datamodeller, språk og utvekslingsprotokoller og grensesnitt. Vi må registrere hvilke materialer og produkter som er i byggene, og sikre at disse er mest mulig sirkulære og har minst mulig klimafotavtrykk.

Materialene representerer også en stor økonomisk verdi som byggeiere i dag ikke har et forhold til. Disse data må struktureres og deles på standardisert vis, og vi må ha gode digitale loggbøker – register eller materialbanker, som samler og analyserer disse dataene.

Materialene kan gis en identitet i materialpass, og på det vis reduserer vi avfall og klimafotavtrykket fra byggene. Madaster er et slikt register over materialer og produkter i bygg, og vi har laget en norsk tilpasning til plattformen. Vi henter informasjonen bl.a. fra BIM, og kobler denne til råvarepriser i markedet, produktinformasjon og miljøegenskaper fra norske produktdatabaser og andre datakilder. Slik får vi en materialbank for bygget i hele livsløpet.

 

Anders Waage Nilsen fra Propech Innovation vil fortelle om data og effektivisering.

«Data kan brukes som driver for bedre effektivitet og mer bærekraftige løsninger i bygg, anlegg og eiendomsbransjen. Hva skal til? Og hva skjer?»

Data vil bli en av de største driverne for endring i en rekke bransjer, så også i bygg, anlegg og eiendomsbransjen. Bransjen står overfor en rekke utfordringer knyttet til blant annet et stort miljø- og klimaavtrykk, en lav produktivitetsvekst og et stort digitalt etterslep. Anders jobber med å øke tilgjengelighet og anvendelse av data i bygge-bransjen, og vil fortelle om utfordringer, muligheter, initiativer og hvordan data kan endre og bidra til en helt nødvendig grønn omstilling i Norges største fastlandsnæring.

Hold av tiden for en skikkelig proptech-kveld!

 

 

 

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no