Norges fremste #50techkvinner

Bare 26 % av de ansatte og 17% av topplederne innen IKT-næringen i Norge er kvinner. Dette jobber vi i ODA for å øke gjennom alle våre initiativer, og gjennom å synliggjøre og bevisstgjøre rollemodeller.

I 2016 kåret vi for første gang sammen med Abelia Norges 50 fremste IT-kvinner, med stor suksess. Formålet med kåringen er å synliggjøre og hedre de mindre kjente talentene – alle de dyktige kvinnene i teknologi som kanskje ikke synes så mye i media.

Kåringen har tre kategorier: Ledelse, fag og gründer.
I tillegg har vi en liste over de etablerte, mer profilerte lederne. 

I løpet av 2017 har både mangfold og teknologi kommet enda høyere på agendaen, og vi ser at begge deler er helt sentralt for å drive en utvikling der digitalisering, kunstig intelligens og blockchain kan hjelpe oss å løse noen av våre viktigste samfunnsutfordringer fremover. Det handler ikke lenger om IT eller teknologi, men om begge deler sammen, og vi utvider derfor i år kåringen, og kårer Norges 50 fremste teknologikvinner (#50techkvinner).

For 2018 har vi utvidet fjorårets jury som besto av

  • Berit Svendsen, konserndirektør i Telenor Skandinavia
  • Anne-Grethe Solberg, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet
  • Jan Moberg, sjefredaktør i Teknisk Ukeblad
  • Håkon Haugli, adm.dir i Abelia og
  • ODAs egen styreleder Kristine Hofer Næss
  • med Walter Kvam, styreleder i SINTEF og Digital Norway

Les mer om kåringen for 2018 inkludert listen over de etablerte lederne på Abelias sider

De 50 fremste teknologi-kvinnene 2017 finner du her.

Vi takker alle våre medlemmer og partnere som nominerte sine kandidater og gleder oss over å løfte frem enda flere dyktige kvinnelige teknologer og rollemodeller sammen med dere!

Sammen med Abelia har ODA også initiert STAR-programmet, som består også av et ettårig bedriftsprogram for å øke kvinner i toppledelse. Dette drives av Anne-Grethe Solberg. Programmet bidrar til endringsarbeid i hele organisasjonen, og innebærer blant annet et mentorprogram for et ledertalent, samt samlinger for toppleder, kommunikasjon og HR. Mer informasjon finner du her: https://www.abelia.no/arbeidsgivertjenester/ledelse/star/om-programmet/#forpliktelsene

Oda Nettverk

ODA er Nordens ledende møteplass for kvinner i teknologi. ODA har mer enn 7000 medlemmer, grupperinger i Oslo, Bergen og Trondheim, og rundt 30 strategiske partnere. ODA har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større kjønnsmangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no