fbpx

Vi lanserer ODA Award Man

Siden 2009 har vi delt ut ODA-prisen på Inspirasjonsdagen til kvinnen som er den fremste rollemodellen og fremmer kvinner i Tech, og prisen har blitt kalt Norges viktigste likestillingspris.  Fra 2013 har prisen også blitt delt ut til en organisasjon, og nå tar vi steget videre når vi både gir prisene nye navn, med ODA Award Woman og ODA Award Organization og nytt av året – lanserer ODA Award Man.

Les mer om tidligere vinnere her.

Tidligere sa man at «bak enhver vellykket mann står en sterk kvinne». I dag er det ikke lenger slik at kvinner må stå bak menn, og vi er mange som erfarerer at «bak enhver vellykket kvinne står en sterk mann». Det er denne typen mann ODA Award Man skal deles ut til, til en som virkelig er synlig og fremmer mangfold i teknologi, både i egen organisasjon, egen ledergruppe og i bransjen og samfunnet generelt.

Fjorårets vinner av ODA-Prisen Person (nå ODA Award Woman), Silvija Seres, understreker viktigheten av at vi ikke må glemme å anerkjenne menn som jobber på lag for å skape og tilrettelegge for gode ledere, uavhengig av bakgrunn:

Silvija Seres vinner Oda-Prisen 2017

«Alle vi, teknologieksperter, forskere, ledere og politikere, rir på skuldrene til kjemper som har gått opp stien for oss både faglig og profesjonelt. Kjempene, våre mentorer, gir oss læring og inspirasjon, og skaper utålmodighet og utholdenhet mot de større målene. I mannsdominerte bransjer er mentorene oftest menn. Menn som viser usedvanlig mot og påvirkningskraft ved å bruke svært mye av sin tid og energi på potensielle nye ledere med annerledes bakgrunn. Uansett om det er kjønn, alder, etnisitet eller andre karakteristika, de som ikke passer stereotypene har en lengre og vanskeligere vei å gå. Nettopp derfor kommer de også ofte langt og lenger. Men ikke uten den første hjelpen.

Slik bygger disse mentorene de sentrale arenaene i det nye samfunnet vårt. De hjelper oss alle å ville noe mer. De må takkes vel, derfor anser jeg ODA Award Man som en viktig pris.»

Vi gleder oss til å hedre menn som heier og jobber synlig og aktivt for større mangfold i teknologi på Inspirasjonsdagen 31. mai sammen med dere. Vi gleder oss også til å invitere våre mannlige støttespillere denne dagen. Nominasjonene åpner like over påske, så følg med her og i sosiale medier!

 

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no