fbpx

Med ODA i Hellas

Kvinner i tech og kvinnelig entreprenørskap er viktige tema også i Hellas. Den norske ambassaden i Hellas inviterte derfor ODA til å dele sine erfaringer i Athen. Det ble en spennende kveld med mye erfaringsutveksling.

Innovasjon Norge lanserer i mars 2019 et program gjennom EØS-midlene for å støtte innovative forretningsideer for små og mellomstore entreprenørselskaper i Hellas. Mange arbeidsplasser har blitt borte i kjølvannet av finanskrisen, og entreprenørskap er et viktig tema i Hellas. Det er stort behov for både å videreutvikle den greske økonomiske modellen og løfte tradisjonelle sektorer gjennom innovasjon. ICT, grønn energi og blå vekst er fokusområder for programmet. Et viktig mål er å bygge partnerskap mellom norske og greske selskaper – om noen har ideer og søker en gresk partner – ta kontakt med Innovasjon Norge.

I forkant av lanseringen av programmet, organiserte ambassaden en rundebordskonferanse som samlet norske og greske entreprenører til erfaringsutveksling, gjensidig inspirasjon, og dele konkrete ideer for å sikre og styrke kvinnelig deltagelse innen innovasjon og generelt i teknologibransjen. 

ODA var invitert å presentere refleksjoner og erfaringer fra arbeidet i ODA – med vekt på kvinneandelen i tech. Jeg var heldig å få representere ODA. Det var en spennende kveld. Rundt 15 greske kvinnelige entreprenører, kvinner i tech og kvinnelige mentorer deltok, i tillegg til Merete Nygaard fra norske Lawbotics. Det var interessant å lære mer om hva vi har til felles og hva som skiller oss, tilstandsmessig og kulturelt.

Kort oppsummert var vi enige om:

  • Kvinner må støtte hverandre, men må også få støtte fra menn for å lykkes med å sikre mangfold i samfunnet, og spesielt i tech.
  • Kvinner må ha mot og ikke være redde for å bryte en stereotype – det er kult å være «geek» enten man er kvinne eller mann.
  • Vi må heier fram og fremheve kvinnelige rollemodeller – enten det er entreprenører eller kvinner i tech. Dette inspirerer!
  • Kvinner må ta ansvar for utviklingen i samfunnet – det betyr at de må ta del i utformingen av de nye løsningene som utvikles. Kvinner er like mye sluttbrukere som menn.

En annen interessant dimensjon av rundebordet var presentasjon av to studier som Ambassaden i Hellas har finansiert gjennom EØS-midlene. «Startup motivation in female entrepreneurship» og «Innovation & Employability for women» var tittel på disse. Studiene som ble presentert, viste til mange interessante funn. Rundt entreprenørskap, er andelen greske kvinnelige entreprenører signifikant lavere sammenlignet med tilsvarende andel for EU. En viktig årsak kan være at grekere er redde for å mislykkes – så høy frykt at den er på verdenstoppen. Denne frykten kan bidra til lavere motivasjon til å starte opp for seg selv. Hellas har mindre kjønnsbalanse i arbeidslivet enn Norge, og deltagerne uttrykte at utdanningssystemet, sosiale forventinger og arbeidsvilkår ofte skaper utfordringer for kvinner i tech og som entreprenører. Samtidig er greske kvinner mindre optimistiske til å finne forretningsmuligheter sammenlignet med menn.

I likhet med Norge, er andelen unge jenter som velger teknologifag lav. Dette medfører en mindre «pool» å velge blant når det skal rekrutteres kvinner til teknologiyrker.

I digitaliseringens tidsalder der det er full fokus på effektivisering og en forventning på tvers av bransjer at man skal jobbe med nye teknologiske løsninger, er det svært viktig at kvinner både deltar i utviklingen av løsningene, samt har evne til å bruke dem.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no