fbpx

Finalister ODA Award Organization 2019

Vi i ODA, Nordens ledende nettverk for kvinner i teknologibransjen, gir hvert år ut priser som belønner konkret og resultatgivende arbeid for å øke kjønnsbalansen og mangfoldet i teknologibransjen. Prisen ODA Award Organization skal deles ut for syvende gang i år. Vinneren annonseres på Inspirasjonsdagen 10. mai i Oslo Konserthus. Finalistene er:

NAV

NAV har gjennomført en betydelig snuoperasjon de siste årene. Spesielt IT-miljøet har gått fra å være en huggestabbe i media til å bli en spydspiss for digital transformasjon i offentlig sektor. Sentralt i endringsreisen er stort fokus på å bygge en kultur som inkluderer, tør å tenke nytt og som inspirerer andre. For å møte samfunnsoppdraget på best mulig måte må NAV speile den norske befolkningen. Medarbeidermangfold er derfor høyt prioritert i utviklingen av nye løsninger. Blant NAV ITs totalt 750 medarbeidere er kvinneandelen på omtrent 1/3. Det er 50 prosent kvinner i lederroller totalt, og det er over 50 prosent kvinner i IT-ledelsen. Ett av NAVs initiativer for å fremme kvinner i IT-bransjen er et eget kvinnenettverk i IT-avdelingen. NAV bidrar også med foredrag og innlegg i media om viktigheten av mangfold i IT-bransjen.

DNB

DNB har en strategisk satsning på å øke andelen kvinnelige ledere på alle nivåer til minst 40 prosent. Per fjerde kvartal 2018 var andelen på 38,1 prosent. Over 50 prosent av årets graduates er kvinner, og over 80 prosent av disse skal jobbe med tech. DNB har fokus på å synliggjøre kvinnelige rollemodeller i selskapet i både interne og eksterne kanaler og har i dag 46,2% kvinner i konsernledelsen. DNB stiller krav til sine leverandører om at de må kunne vise til systematisk arbeid med likestilling og mangfold i egen organisasjon, inkludert kvinneandel. DNB er bidragsyter i flere brede initiativ som fremmer kvinner i tech i tillegg til ODA, blant annet Hun Spanderer, SHE Index, Girltech fest og Jenter koder. Likestilling og mangfold er strategisk for DNB, noe de er tydelig på både i og utenfor egen organisasjon, og fokuset gir resultater.

FotoWare

FotoWare har en tydelig strategi om økt mangfold i organisasjonen. Det er etablert konkrete tiltak for å få til dette, med spesielt fokus på rekrutteringsprosessen mot utviklere, tech og support. FotoWare har nå en kvinneandel på 38 prosent i selskapet, og har gått fra en ledergruppe bestående av tre menn, til tre menn og tre kvinner på kun litt over ett år. Selskapet ledes nå av en kvinnelig CEO som den siste tiden har vært mye synlig i media og snakket åpent om sin reise til Fotoware og sin lederstil. Fra slutten av 2017 til slutten av 2018 økte selskapet sin kvinneandel med 17 prosent, og samtidig økte både resultatet og kundeporteføljen. For FotoWare er mangfold i selskapet et viktig suksesskriterium for trivsel og vekst i selskapet. Deres produkter blir omtalt som gode fordi de bærer preg av et mangfoldig utviklerteam, som påvirker både design og brukeropplevelse.

Les også om finalistene i kategoriene:

ODA Award Woman

ODA Award Man

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no