fbpx

Finalister ODA Award Man 2019

Vi i ODA, Nordens ledende nettverk for kvinner i teknologibransjen, gir hvert år ut priser som belønner konkret og resultatgivende arbeid for å øke kjønnsbalansen og mangfoldet i teknologibransjen. I 2018 ble ODA Award Man delt ut for første gang. På Inspirasjonsdagen 10. mai i Oslo Konserthus deles denne høythengende prisen ut for andre gang. Finalistene er:

Finalister ODA Awards Man 2019

Morten Løvstad, CEO i Sogeti

Morten Løvstad har et sterkt fokus på å motivere kvinner i Sogeti til å ta roller med resultatansvar og tørre å si ja. Som leder har Morten fokus på å gi mentoring og inspirasjon til sine ansatte, og gi kvinner myndighet, ansvar og oppfølging. Han jobber målrettet for å øke kvinneandelen i selskapet, og har blant annet vært med på å starte gruppen Mangfold@Sogeti. Morten mener at kvinner er sentralt for bedre samarbeid og høyere lønnsomhet for selskapet, og derfor er det kvinner i alle roller og i ulike nivåer i Sogeti. Morten er en synlig inspirasjonskilde internt og eksternt for Sogeti Norge, og blir sett på som en veileder for andre land i Sogeti Gruppen for sitt arbeid med å øke mangfoldet i selskapet. Morten har et klart mål om en kvinneandel på 50 prosent i Sogeti, og per i dag er andelen på 45 prosent. Som følge av Mortens engasjement vant Sogeti Norge prisen «Best Diversity and Inclusion» i Sogeti Gruppen. Alle de ansatte i Sogeti overrasket Morten på årets julebord med en pris som takk for hans engasjement, fremragende innsats og pågangsmot, og for at han tar godt vare på sine ansatte.

Daniel Kjørberg Siraj, Konsernsjef i OBOS

Daniel Kjørberg Siraj mener at bedrifter som satser offensivt på mangfold, og spesielt på kvinner, vil levere bedre resultater enn bedrifter som ikke gjør det. I rekrutteringsprosessen motiverer Daniel til å se aktivt etter kvinner med fokus på ledende stillinger. Treffer man en dyktig kandidat, men vedkommende ikke passer profilen man søker, så må man av og til endre profilen, eventuelt legge lederkabalen litt annerledes. Da han ble konsernsjef i OBOS i 2015 var kun to av ni i konsernledelsen kvinner, mens det ved inngangen av 2019 var fire kvinner og fire menn. Innen kjernevirksomheten boligutvikling er det ansatt flere kvinnelige prosjektledere og mellomledere, og to av fem selskapssjefer er kvinner. I 2017 ble det opprettet en egen digitaldivisjon med kvinnelig leder, som nå har en kvinneandel på 60 prosent. Daniel er et forbilde for like muligheter i arbeidslivet og samfunnet generelt. Han er engasjerende og inspirerende, og motiverer både kvinner og menn til å si ja til utfordringer og strekke seg etter ambisjonene sine. Engasjementet for likestilling går utover egen virksomhet ved at OBOS er hovedsponsor for kvinnefotballen i begge selskapets kjernemarkeder, Norge og Sverige. Han deltar også aktivt i samfunnsdebatten om like muligheter for kvinner og menn.

Henrik Høst, Direktør i Atea

Henrik Høst blir omtalt av sine kolleger som en engasjert og energisk leder som er lidenskapelig opptatt av å fremme mangfold i sin organisasjon. Gjennom hans initiativ ble «Atea damene» startet, han oppmuntrer kvinnene i Atea til å bruke stemmen sin, samt stiller opp i planlegging og gjennomføring av arrangement i regi av nettverket, i og utenfor Atea. Henrik ønsker å skape store endringer for mer rom for kvinner i tech ved å utfordre eksisterende prosesser og systemer. Han tilrettelegger for at flere kvinner i Atea skal kunne gripe nye sjanser innad i bedriften og jobber for å få flere kvinnelige ledere og mellomledere. De aller viktigste fokusområdene i løpet av det siste året har vært å løfte mangfold i gruppen gjennom fokus på rettferdige og systematiske ansettelsesprosesser, løfte antall kvinner med mangfold bakgrunn inn i nøkkelroller og gjort reorganiseringer blant de 400 ansatte. Han er også en viktig inspirator og rollemodell i eksterne fora. Henrik har inspirert kvinnelige ingeniørstudenter ved å snakke om mulighetene i techbransjen, og gjennom ulike foredrag og paneldebatter er han en tydelig stemme for mangfold. Henrik er en synlig rollemodell for satsningen på mer mangfold i techbransjen både internt i Atea og i samfunnet.

Les også om finalistene i kategoriene:

ODA Award Woman

ODA Award Organization

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no