fbpx

ODA membership / ODA medlemsskap

We are experiencing a large increase in the registration of new memberships today in accordance with the ticket release for ODA Inspiration Day.

We approve memberships continuously every half hour (often faster) today 13th April. When you are approved, you will receive a confirmation email in return where you must actively activate your membership. If you have not received a confirmation email within half an hour after registration – check your spam filter.

We highly recommend using your personal email instead of work email.

Read more about members registration here


Vi opplever stor pågang på registrering av nye medlemsskap ifm. åpning av billettsalg til Inspirasjonsdagen.

Vi godkjenner medlemsskap fortløpende hver halvtime (ofte raskere) i dag 13. april. Når du blir godkjent får du en bekreftelses-epost i retur der du aktivt må aktivere medlemsskapet ditt. Dersom du ikke har mottatt bekreftelses-epost innen en halvtime etter registrering – sjekk spam-filteret ditt.

Vi anbefaler bruk av privat e-postadresse ved registrering, fremfor jobbadresse.

Les mer om medlemsskapregistrering her

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no