fbpx

Nytt samarbeid mellom Ada_ og ODA-Nettverk for økt mangfold i teknologibransjen

Nytt samarbeid mellom Ada_ NTNU og ODA-Nettverk skal bidra til å styrke mangfold i teknologibransjen.

Foto: Kai T. Dragland
Foto: Kai T. Dragland

Samarbeidet med Ada_ representerer et viktig skritt mot å skape en mer inkluderende og mangfoldig teknologibransje. Gjennom felles initiativer og målsetninger skal samarbeidet påvirke positivt i retning av en bransje som reflekterer samfunnets mangfold.

Ada-prosjektet ved NTNU har lenge vært engasjert i å øke kvinneandelen blant teknologistudenter ved universitetet. Med mål om å utdanne flere kvinner innen teknologi, arbeider Ada_ aktivt for å bekjempe den eksisterende kjønnsforskjellene i teknologibransjen. Gjennom organisering av ulike sosiale og karriererelaterte arrangementer for kvinnelige studenter, søker Ada_ å skape et miljø som fremmer trivsel og motivasjon for å fullføre studiene.

– Vi er stolt av å inngå et samarbeid med Ada_, som gjennom flere år har gjort en betydelig innsats for at jenter skal velge teknologi studier. Trondheim, som Norges teknologihovedstad og NTNU er viktig for utvikling, kompetanse og innovasjon innenfor teknologiområdet. Ada_ og ODA-Nettverk deler målsetning om å få flere kvinner til å velge teknologi og spre engasjementet for mulighetene teknologi gir.  Derfor treffer dette samarbeidet godt og vi ser fram til å drive endring sammen fremover, #leadthechange, sier leder av ODA-Nettverk, Kine Dahl.

Fra ventstre: Chi Nguyen (NTNU), Sun Lehmann (ODA-Nettverk region Trondheim), Janne Langø (ODA-Nettverk region Trondheim), Maja Stjern Flakne (ODA-Nettverk), Tine Hunt (ODA-Nettverk region Trondheim), Amalie Nystuen (Ada_ NTNU), Alis Wiken Wilson (ODA-Nettverk), Thea H. L. Foss (Ada_ NTNU) og Kine Dahl (ODA-Nettverk). Foto: Kai T. Dragland

– Kvinner sitter inne med viktig kunnskap og perspektiv som må med for å utvikle de beste løsningene for alle. Det er dermed viktig å inspirere og motivere flere kvinner til å fullføre utdanningen og jobbe innen bransjen. Gjennom arrangement som dette får studentene enda bedre innsikt i alle mulighetene som finnes der ute etter endt studie, og hvordan det faktisk er å jobbe innen teknologi, sier Amalie Nystuen, vikarierende prosjektleder i Ada_ ved NTNU.

Kickstartet samarbeidet med arrangement for teknologistudenter

Sist uke kickstartet samarbeidet med arrangerement for teknologistudenter ved NTNU Trondheim med tema “Hvordan er det egentlig å være ny i arbeidslivet?” Her fikk studentene et ærlig innblikk i hvordan det er å starte i ny jobb etter studiene og de ble introduset for ulike retninger innenfor teknologi ved tre foredragsholdere som delte ulike perspektiver på hvordan det er å være ny i arbeidslivet.

Ingrid Kindem. Foto: Kai T. Dragland

Ingrid Kindem
delte om hennes erfaring fra studietiden, internship og hvordan hun ble kåret til en av Norges fremste tech-kvinner. Hun kom og med råd til studentene om å; Gjør det som virker mest utfordrende; Ta initiativ, ansvar og plass, og tør å takk ja når du får muligheter

Katarina Guderud. Foto: Kai T. Dragland

Katarina Guderud
snakket om hvorfor man burde velge en teknisk retning – Det gir frihet og kreativitet til valg av teknologier, man får umiddelbart anvendt noe av det man lærer i på studiene, og det skaper et solid fundament for fremtidige rollemodeller. Hun trakk også frem viktigheten av nettverksbygging på og utenfor jobb.

Charlotte Heggem. Foto: Kai T. Dragland

Charlotte Heggem
tok for seg selve jobbsøkingen og hvilke muligheter man egentlig har. Ofte vet man ikke hva mer som er der ute og at det å tenke over hva det er man egentlig vil, samt at det er fullt mulig å endre retning etterhvert. Hun legger vekt på viktigheten av å våge å ta sjanser, finne noe som utfordrer deg og at man må være tydelig og ta initiativ.

For siste del av eventet hadde vi premiære på konseptet karrierekafe, hvor studentene fikk muligheten til å stille spørsmål og bli bedre kjent med ti ulike tech-profiler og deres reise etter endt studie. Nesten fullt hus og høyt engasjement var med på å gjøre ettermiddagen til en suksess!

Les mer om Ada_ og deres initiativer.

Se flere bilder fra kvelden her!

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no