fbpx

– Koding må være obligatorisk pensum i grunnskolen

– Jeg er overbevist om at det henger igjen gamle fordommer rundt koding og IT. Det må vi gjøre noe med og det starter tidlig i utdanningsløpet, sier administrerende direktør i twoday, Kristin Nyberg.

Målet er at arbeidsstyrken skal gjenspeile tverrsnittet av befolkningen. Løsningene vi som teknologer utvikler, brukes av alle slags folk.

Administrerende direktør i twoday, Kristin Nyberg. Foto: Twoday

– Da må vi også representere dem. Følgelig er det vanskelig å se for seg annet enn en 50/50 kjønnsbalanse, og en balansert fordeling av de øvrige mangfolds-parametrene på markedet vårt, understreker Kristin Rotevatn Nyberg, som er administrerende direktør i twoday.

Hun er overbevist om at det fortsatt henger gamle fordommer igjen rundt koding og IT.

– Få koding inn i pensum

– Dette er nok et fagområde som fremdeles appellerer mer til gutter enn jenter. Som en stor aktør må vi jobbe for å fjerne den forestillingen, slik at det faller unge kvinner like naturlig å velge den leveveien. Vi har sett en positiv utvikling de ti siste årene, men er definitivt ikke i mål. Det er ennå langt flere gutter enn jenter som tar programmering som valgfag i ungdomsskolen. Det er et problem.

Nyberg er tydelig på at ting hadde vært annerledes hvis koding inngikk i pensum fra 1. til 10. klasse.

– Jeg tror det ville fått flere kvinner og folk med minoritetsbakgrunn til å velge IT som karrierevei.

Hvis det blir opp til foreldrene å lære barna koding, får vi en stor skjevfordeling på feltet.

– Nå er det lettere å måle kjønn enn kultur og legning, og jeg tror vi snakker for lite om alder.

Noen av de dyktigste kollegene mine er i tjueåra, og noen av de aller dyktigste i sekstiåra. Begge deler like viktige, med forskjellige erfaringer og styrker, mener hun.

Trenger kloke hoder

– I tillegg til skoleverket, kommer vi til å trenge holdningskampanjer, der vi løfter frem rollemodeller, og forklarer ungdommen hva det betyr å jobbe med IT. Vi sitter jo ikke bare foran skjermen og programmerer, så vi må få vist hvor viktig det er for samfunnet å ha dyktige teknologer, så vel som hvilke verdier som fins i bransjen. Vi vet stort sett hva leger eller lærere driver med, mens IT-folk og ingeniører fører en anonym tilværelse. Det blir for abstrakt!

Nyberg er tydelig på at både offentlig og privat sektor har behov for teknologikompetanse.

– Hele bransjen er i voldsom vekst, avhengig av om vi snakker om offentlig sektor, SMB- eller enterprise-segmentet, men det gjennomgående er at vi må jobbe smartere, ved hjelp av teknologi. I det offentlige er utfordringene og oppgavene enorme. Det er teknologene som kan løse dem, og om det private skal klare seg i konkurransen med utlandet, gjelder det samme der.

Artikkelen ble først publisert på næringlivnorge.no.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no