Mentorprogrammet

Mentorprogrammet til ODA skal fremme personlig og profesjonell utvikling gjennom utveksling av kompetanse, ekspertise, verdier, perspektiver og holdninger.
Mentorprogrammet kobler sammen personer på tvers av virksomheter og bransjer. Det gir muligheten til å bygge kompetanse som en del av karrieren på begge sider av relasjonen, og er til gjensidig motivasjon og inspirasjon.

Siden oppstarten av programmet i 2010 har nærmere 200 deltakere gjennomført mentorprogrammet.

Deltakerne er på fire felles fagsamlinger i løpet av året, og møtes i tillegg én til to ganger i måneden i mentorrelasjonen. Parene har utarbeidet en felles visjon for mentorrelasjonen og identifisert mål for ønske om utvikling for mentee. Hvert par har selv ansvar for å holde relasjonen ved like og bestemmer selv hvor lenge de ønsker at relasjonen skal vare utover mentorprogrammets varighet.

Neste mulighet for å søke seg til mentorprogrammet som mentor eller mentee er våren 2019.

Du kan lese mer om programmet, og hvordan du søker på denne siden.

Vi starter også opp et strategisk initiativ; Executive Shadowing.

Oda Nettverk

ODA er Nordens ledende møteplass for kvinner i teknologi. ODA har mer enn 7000 medlemmer, grupperinger i Oslo, Bergen og Trondheim, og rundt 30 strategiske partnere. ODA har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større kjønnsmangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no