fbpx

ODA Mentorinitiativ

ODA-Nettverk er et inkluderende fellesskap som ønsker å utvide kunnskapen innenfor teknologibransjen, uavhengig av alder eller erfaring. Organisasjonen har som mål å støtte mangfoldet i tech og ønsker å nå ut til alle som har interesse for teknologi og innovasjon, og som ønsker å videreutvikle seg.

Medlemskap i ODA-Nettverk er åpent for alle som ønsker å lære fra andre i bransjen, uavhengig av utdanningsnivå eller erfaring. Dette inkluderer både nyutdannede og erfarne teknologiprofesjonelle, samt de som ønsker å starte en karriere innen teknologibransjen.

Som medlem av ODA-Nettverk vil du få muligheten til å bygge nettverk med andre kvinner i teknologibransjen, delta på ulike arrangementer og aktiviteter, og bli en del av et støttende fellesskap som bidrar til din personlige og faglige utvikling.

Teknologi gir enorme muligheter for å løse noen av våre største utfordringer i dagens digitale samfunn, men det kan også innebære økt risiko. Derfor er mangfold avgjørende for å utvikle samfunnet på en positiv måte.

 

Klar for å søke på ODA mentor? Det kan du gjøre her Søknad for ODA Mentor.

Søknadsfrist er 31. mai 2024 for mentees, mentorer kan fortsatt søke!

Mentor-programmet har vært tilgjengelig i over 10 år og har tilbudt over 650 mentees og mentorer muligheten til å oppleve personlig og faglig utvikling gjennom utveksling av kompetanse, ekspertise, verdier, perspektiver og holdninger. Når enkeltpersoner utvikler seg, utvikler også samfunnet seg.

Mentoring og omvendt mentoring spiller en viktig rolle i å fremme faglig og personlig utvikling. Mentoring gir en person en erfaren veileder som kan tilby støtte, råd og perspektiv på karriere- og livsspørsmål. Dette kan øke selvtilliten, utvide horisonten og styrke ferdigheter.

Omvendt mentoring, der en erfaren person fungerer som mentor for en nyere medarbeider, gir også fordeler. Det gir den erfarne mentoren muligheten til å dele sin kunnskap og erfaring, samtidig som den nye menteeen får en sjanse til å lære og utvikle seg. Dette kan styrke samarbeidet og kulturen i organisasjonen, samt fremme en kultur for kontinuerlig læring og vekst.

Alt i alt spiller mentoring og omvendt mentoring en avgjørende rolle i å fremme faglig og personlig utvikling og styrke samarbeid og kultur i organisasjoner.

ODA-Nettverk sin visjon: “We empower women in technology to Lead the Change”.

 

Oppstart av ODA-Nettverk Mentor i Stavanger i tillegg til Oslo

Vi er stolte og glade over at vi lanserte ODA Mentor også i Stavanger høsten 2022 og det betyr at vi kan nå tilby ODA Mentor i både Oslo og Stavanger!
Du kan søke for mentorprogram i Oslo og Stavanger via samme link.

Lyst til å delta i noen av våre programmer, kan du lese mer om disse i linkene under:

Klar for å søke på ODA mentor? Det kan du gjøre her Søknad for ODA Mentor.

Søknadsfrist er 31. mai 2024 for mentees, mentorer kan fortsatt søke!

Vil du lese deltakers erfaringer og mediaomtale?

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål knyttet til våre mentorinitiativ.

Samarbeidspartnere og bidragsytere

ODA drives på frivillig basis og våre fantastiske partnere er med på å skape rammen for våre mentortreff. I tillegg har vi i mentorinitiativene tilknyttet oss sterke profiler som engasjerer, utfordrer og bidrar til innholdet i våre samlinger.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no