fbpx

Anette Mellbye – foredragsholder på Inspirasjonsdagen 2018

Foredrag: «Digital transformasjon med mening»

Teaser: «Digitalisering gjør at bransjegrenser vi til nå har tatt som noe gitt og bestandig, flyter i hverandre. De mest fremoverlente bedriftene har for lengst forstått at gode kundeopplevelser overskrider selskapets egne grenser. Digitaliseringen har gjort bedrifter mer avhengig av økosystemet rundt seg: De søker ut, bygger partnerskap og allianser. Hva betyr dette for vår evne til å takle samfunnsmessige utfordringer som bærekraft, inkludering og demografi?»

Anette Mellbye har jobbet i en rekke teknologi- og utviklingsrelaterte stillinger i Schibsted-konsernet. De siste årene bygget hun opp og ledet Aftenposten Mobil AS. I fire år hadde hun ansvar for den plattformen som transformerer mest – mobilen, i den bransjen som – til nå – er blitt disruptert hardest, nemlig mediebransjen. Hun var initiativtager til Aftenpostens konferanserekke «Teknologi og Fremtiden arbeidsmarked», og deltar aktivt i debatten om hvordan Norge og norsk næringsliv må omstille seg. Mellbye inngikk også i et globalt Schibsted-team som hadde som oppdrag å fasilitere transformasjon av Schibsted fra et tradisjonelt hierarkisk og desentralisert konsern tilstede i 31 land, til en global matrise-organisasjon; der produkt og teknologi går på tvers. Denne transformasjonen var ikke minst et svar på konkurransen Schibsted møter fra aktører som Facebook og Google. Mellbye er nå rådgiver innen strategi/transformasjon og jobber med etablerte og nye selskaper innen bank & finans, transport, helse, energi og eiendom. Hun er styremedlem i XXL, NTB og Ullevaal Stadion Group og inngår i flere tenketanker

ODA-Nettverk

ODA er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. ODA har mer enn 6000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og over 70 partnere. ODA har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no