fbpx

Anette Mellbye – foredragsholder på Inspirasjonsdagen 2018

Foredrag: «Digital transformasjon med mening»

Teaser: «Digitalisering gjør at bransjegrenser vi til nå har tatt som noe gitt og bestandig, flyter i hverandre. De mest fremoverlente bedriftene har for lengst forstått at gode kundeopplevelser overskrider selskapets egne grenser. Digitaliseringen har gjort bedrifter mer avhengig av økosystemet rundt seg: De søker ut, bygger partnerskap og allianser. Hva betyr dette for vår evne til å takle samfunnsmessige utfordringer som bærekraft, inkludering og demografi?»

Anette Mellbye har jobbet i en rekke teknologi- og utviklingsrelaterte stillinger i Schibsted-konsernet. De siste årene bygget hun opp og ledet Aftenposten Mobil AS. I fire år hadde hun ansvar for den plattformen som transformerer mest – mobilen, i den bransjen som – til nå – er blitt disruptert hardest, nemlig mediebransjen. Hun var initiativtager til Aftenpostens konferanserekke «Teknologi og Fremtiden arbeidsmarked», og deltar aktivt i debatten om hvordan Norge og norsk næringsliv må omstille seg. Mellbye inngikk også i et globalt Schibsted-team som hadde som oppdrag å fasilitere transformasjon av Schibsted fra et tradisjonelt hierarkisk og desentralisert konsern tilstede i 31 land, til en global matrise-organisasjon; der produkt og teknologi går på tvers. Denne transformasjonen var ikke minst et svar på konkurransen Schibsted møter fra aktører som Facebook og Google. Mellbye er nå rådgiver innen strategi/transformasjon og jobber med etablerte og nye selskaper innen bank & finans, transport, helse, energi og eiendom. Hun er styremedlem i XXL, NTB og Ullevaal Stadion Group og inngår i flere tenketanker

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no