fbpx

Vi ønsker DNB velkommen som ny Platinum Partner

Vi er svært glade for å annonsere at DNB blir ny Platinum-partner av ODA! Sammen skal vi jobbe for å øke antallet kvinner i tech og i ledelse – og vi gleder oss til reisen sammen.

Våre partnere gjør en viktig forskjell

Vi samarbeider med organisasjoner som tror på viktigheten av mangfold og som ønsker å inspirere og styrke kvinners posisjon i tech til å lede an. Et mer balansert mangfold vil føre til bedre løsninger og en bedre fremtid for bedrifter og samfunn.

Våre partnere

 • fremmer gode rollemodeller og mangfold
 • leder an i et viktig samfunnsspørsmål og er synlige i alle kanaler
 • får tilgang til Nordens største kvinnelige talent pool i tech

«DNB er helt avhengig av mangfold for å lykkes. Mangfold i kompetanse, i etnisitet, i kjønn og i alder. Ikke bare fordi det ser bra ut eller er riktig å gjøre, men fordi det er bra for butikken, bra for arbeidsmiljøet og bra for utvikling og innovasjon!», sier konsernsjef Rune Bjerke i forbindelse med inngåelsen av avtalen.

DNB har som uttalt strategi å sikre at kvinner eller minoritetsgrupper ikke diskrimineres. De legger også aktivt til rette for strukturer som motvirker fordommer, og gjør det lettere for alle å yte sitt beste, for å fremme like forutsetninger for kvinner og menn.

Samtidig har de også fokus på å øke andelen kvinner i ledende stillinger på nivåene 1-4 til 40 prosent. Andelen kvinner i ledende stillinger på nivå 1-4 var 33% i 2016, sammenlignet med 31% i 2015.

«Det er mye økonomisk kompetanse i banken. Fremover blir vi i økende grad avhengig av teknisk kompetanse også for å lykkes. Og særlig har vi ambisjon om å rekruttere og satse på kvinner med slik kompetanse.

Partnerskapet vil gi oss inspirasjon, arenaer og nettverk for å jobbe målrettet mot denne ambisjonen.», avslutter Rune Bjerke.

Slik blir din bedrift partner ODA-partner

Gjør en forskjell og bli ODA-partner! Vi har partnernivåer som passer alle virksomhetstyper og størrelser. 

Som ODA-partner kan du velge mellom nivåene:

 • Platinum
 • Gull
 • Sølv
 • Assosiert

Ved å være være partner av ODA får du:

 • Markedsført din bedrift til mer enn 8000 ODA-medlemmer (per desember 2017)
 • Fremmet og synliggjort viktigheten av mangfold i teknologibransjen
 • Unike PR-muligheter
 • Eksponering gjennom våre strategiske aktiviteter som er arenaer for kompetanseheving og rekruttering
 • Økt synlighet: Få din virksomhet på agendaen ved å løfte dine kvinnelige speakere, kvinner som rollemodeller og kvinner som uttaler seg til pressen
 • Gjennom å øke antall kvinner i teknologi, vil både unge jenter, men spesielt ledere og bedriftseiere, bidra til bedre løsninger og en bedre fremtid for både virksomheter og samfunn
 • Vær en del av noe større sammen med ODA – Lead the change!

Ønsker din virksomhet å bli partner? Ta kontakt for mer informasjon om partnerprogrammet:

Gøril Rønning – goril.ronning@capgemini.com.
Leder, ODA Partnerprogram

ODA-Nettverk

ODA er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. ODA har mer enn 6000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og over 70 partnere. ODA har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no