fbpx

Vi ønsker DNB velkommen som ny Platinum Partner

Vi er svært glade for å annonsere at DNB blir ny Platinum-partner av ODA! Sammen skal vi jobbe for å øke antallet kvinner i tech og i ledelse – og vi gleder oss til reisen sammen.

Våre partnere gjør en viktig forskjell

Vi samarbeider med organisasjoner som tror på viktigheten av mangfold og som ønsker å inspirere og styrke kvinners posisjon i tech til å lede an. Et mer balansert mangfold vil føre til bedre løsninger og en bedre fremtid for bedrifter og samfunn.

Våre partnere

 • fremmer gode rollemodeller og mangfold
 • leder an i et viktig samfunnsspørsmål og er synlige i alle kanaler
 • får tilgang til Nordens største kvinnelige talent pool i tech

«DNB er helt avhengig av mangfold for å lykkes. Mangfold i kompetanse, i etnisitet, i kjønn og i alder. Ikke bare fordi det ser bra ut eller er riktig å gjøre, men fordi det er bra for butikken, bra for arbeidsmiljøet og bra for utvikling og innovasjon!», sier konsernsjef Rune Bjerke i forbindelse med inngåelsen av avtalen.

DNB har som uttalt strategi å sikre at kvinner eller minoritetsgrupper ikke diskrimineres. De legger også aktivt til rette for strukturer som motvirker fordommer, og gjør det lettere for alle å yte sitt beste, for å fremme like forutsetninger for kvinner og menn.

Samtidig har de også fokus på å øke andelen kvinner i ledende stillinger på nivåene 1-4 til 40 prosent. Andelen kvinner i ledende stillinger på nivå 1-4 var 33% i 2016, sammenlignet med 31% i 2015.

«Det er mye økonomisk kompetanse i banken. Fremover blir vi i økende grad avhengig av teknisk kompetanse også for å lykkes. Og særlig har vi ambisjon om å rekruttere og satse på kvinner med slik kompetanse.

Partnerskapet vil gi oss inspirasjon, arenaer og nettverk for å jobbe målrettet mot denne ambisjonen.», avslutter Rune Bjerke.

Slik blir din bedrift partner ODA-partner

Gjør en forskjell og bli ODA-partner! Vi har partnernivåer som passer alle virksomhetstyper og størrelser. 

Som ODA-partner kan du velge mellom nivåene:

 • Platinum
 • Gull
 • Sølv
 • Assosiert

Ved å være være partner av ODA får du:

 • Markedsført din bedrift til mer enn 8000 ODA-medlemmer (per desember 2017)
 • Fremmet og synliggjort viktigheten av mangfold i teknologibransjen
 • Unike PR-muligheter
 • Eksponering gjennom våre strategiske aktiviteter som er arenaer for kompetanseheving og rekruttering
 • Økt synlighet: Få din virksomhet på agendaen ved å løfte dine kvinnelige speakere, kvinner som rollemodeller og kvinner som uttaler seg til pressen
 • Gjennom å øke antall kvinner i teknologi, vil både unge jenter, men spesielt ledere og bedriftseiere, bidra til bedre løsninger og en bedre fremtid for både virksomheter og samfunn
 • Vær en del av noe større sammen med ODA – Lead the change!

Ønsker din virksomhet å bli partner? Ta kontakt for mer informasjon om partnerprogrammet:

Gøril Rønning – goril.ronning@capgemini.com.
Leder, ODA Partnerprogram

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no