fbpx

Finalister til ODA Award Organization 2018

Hvert år deler vi ut ODA Awards (tidligere omtalt som ODA-Prisen) på vår Inspirasjonsdag. Det er niende året på rad vi deler ut ODA Award Woman, mens ODA Award Organization skal deles ut for femte gang. Helt nytt av året er at vi også vil dele ut en pris til en mann; ODA Award Man. For å nå målet om 40 % kvinner i tech og oppnå fordelene mangfold bringer, trenger vi at kvinner og menn jobber sammen for å lede an. Med denne prisen ønsker vi å hedre mannen som er en rollemodell i å engasjere og jobbe for kjønnsmangfold innen IKT, og som aktivt støtter opp om verdiene til ODA; Inspiration | Bravery | Empowerment | Passion.

Vi mottok mange gode nominasjoner til ODA Awards, og finalistene er nå klare. Vi har i dag gleden av å offentliggjøre finalistene til ODA Award Organization!

Følg med de neste dagene for å se hvem finalistene til ODA Award Man og Woman er. Vinnerne kåres på Inspirasjonsdagen 31. mai.

Finalister ODA Awards Organization:

  • Compello har over flere år hatt en klar strategi om mangfold og inkludering. Selskapet anser mangfold som en avgjørende suksessfaktor for trivsel, inntjening og innovasjon, og har etter målrettet jobbing over flere år, i dag en kvinneandel på 40 % på tvers av organisasjonen, og hele 57 % i ledergruppen. Compello har en bevisst strategi i sine rekrutteringsprosesser om å tiltrekke seg kvinner. Dette gjør de ved å løfte og synliggjøre sine kvinnelige ansatte gjennom interne og eksterne foredrag, og engasjement i fora som Girl Tech Fest, Jenter+Koding=Sant, ODA og SHEconomy Summit.
  • DNB har en tydelig strategi om å øke kvinneandelen i organisasjonen, med spesielt fokus på ledernivåene. I dag har ledelsen en kvinneandel på 40 %, og konsernledergruppen består av 50 % kvinner. Det er etablert konkrete initiativ for å utvikle kvinnelige ledertalenter gjennom mentor- og nettverksordninger i selskapet. DNB er i løpet av de siste årene blitt en etablert arbeidsgiver innen tech, og er synlige i tech-fora som blant annet «Girl Geek Dinner».
  • Unacast har en bevisst strategi om å sikre mangfold i sin organisasjon, og har på seks måneder betydelig økt kvinneandelen i selskapet; fra 0 % kvinnelige ingeniører og 17 % kvinneandel totalt, til 31 % kvinnelige ingeniører og 36 % kvinneandel totalt. Unacast og gründerne er spesielt gode på å fremheve deres kvinnelige ansatte og andre kvinnelige rollemodeller innen tech, samtidig som de skriver kronikker, uttaler seg i media og på scener at mangfold er en suksessfaktor for selskapet. Unacast har vist at alle kan gjøre en forskjell bare man er bevisst på målet og er villig til reell endring.

Mer om ODA Awards finner du her. Har du spørsmål til ODA Awards, ta kontakt med Jane Xia, som er ansvarlig for ODA Awards.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no