fbpx

Finalister til ODA Award Man 2018

Hvert år deler vi ut ODA Awards (tidligere omtalt som ODA-Prisen) på vår Inspirasjonsdag. Det er niende året på rad vi deler ut ODA Award Woman, mens ODA Award Organization skal deles ut for femte gang. Helt nytt av året er at vi også vil dele ut en pris til en mann; ODA Award Man. For å nå målet om 40 % kvinner i tech og oppnå fordelene mangfold bringer, trenger vi at kvinner og menn jobber sammen for å lede an. Med denne prisen ønsker vi å hedre mannen som er en rollemodell i å engasjere og jobbe for kjønnsmangfold innen IKT, og som aktivt støtter opp om verdiene til ODA; Inspiration | Bravery | Empowerment | Passion.

Vi mottok mange gode nominasjoner til ODA Awards, og finalistene er nå klare. Vi har i dag gleden av å offentliggjøre finalistene til ODA Award Man!

Følg med i morgen for offentliggjøring av de siste finalistene til ODA Award Woman er. Finalistene til ODA Award Organization finner du her. Vinnerne kåres på Inspirasjonsdagen 31. mai.

Finalister ODA Awards Man:

  • Gustav Line deltar aktivt og synlig i debatten om mangfold, hvor arbeidet Compello har gjort i en årrekke blir brukt som eksempel. I tillegg holder han flere foredrag om mangfold, og støtter aktivt opp om initiativer rundt mangfold i sosiale medier. Han løfter og støtter initiativer som fremmer kvinner i tech og er en synlig inspirasjonskilde og støttespiller internt. I en bransje med mange «menn i dress» har Gustav alltid sett individer og prestasjoner, og det gjør det enkelt å være kvinne i en mannsdominert bransje.
  • Henrik Høst brenner for mangfold på arbeidsplassen fordi det skaper rom for mer læring, personlig og i  team. Han har arbeidet i mange selskaper og bransjer og vet selv hva mangfold betyr for et team og et selskap: det er lettere å tiltrekke seg nye talenter, man får mer morsomme og utfordrende mandager, samt hverdagslig operasjonell nytenkning og også bedre vekst i topp- og bunnlinjen. Han er en av de som virkelig har satt mangfold på agendaen i Atea, og bidratt til at Women in Atea har fått en svært god start.
  • Rune Bjerke, konsernsjef i DNB, har i mange år jobbet målrettet for å øke mangfoldet blant sine kolleger. Han igangsatte nylig en betydelig omstrukturering i selskapet, noe som har resultert i nærmere 40 % kvinner i ledelsen og økt innovasjon og tech-fokus. Rune engasjerer og oppfordrer sine ansatte, både kvinner og menn, til å gripe muligheter innen tech. Videre har Rune vært en frontfigur når det gjelder å sette likestilling  på agendaen i Norge. Han var blant annet en av de første mennene til å stille opp i #HunSpanderer-kampanjen, samt at DNB setter krav til mangfold hos leverandører. Runes tydelige fokus på å støtte og fremme kvinner i tech, er et forbilde for både andre menn og kvinner, ledere og innflytelsesrike personer i Norge, når det gjelder å inspirere til mer mangfold i norsk næringsliv.

Mer om ODA Awards finner du her. Har du spørsmål til ODA Awards, ta kontakt med Jane Xia.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no