fbpx

Finalister til ODA Award Woman 2018

Hvert år deler vi ut ODA Awards (tidligere omtalt som ODA-Prisen) på vår Inspirasjonsdag. Det er niende året på rad vi deler ut ODA Award Woman, mens ODA Award Organization skal deles ut for femte gang. Helt nytt av året er at vi også vil dele ut en pris til en mann; ODA Award Man. For å nå målet om 40 % kvinner i tech og oppnå fordelene mangfold bringer, trenger vi at kvinner og menn jobber sammen for å lede an. Med denne prisen ønsker vi å hedre mannen som er en rollemodell i å engasjere og jobbe for kjønnsmangfold innen IKT, og som aktivt støtter opp om verdiene til ODA; Inspiration | Bravery | Empowerment | Passion.

Vi mottok mange gode nominasjoner til ODA Awards, og finalistene er nå klare. Vi har i dag gleden av å offentliggjøre finalistene til ODA Award Woman!

Finalistene til ODA Award Organization finner du her og ODA Award Man finner du her. Vinnerne kåres på Inspirasjonsdagen 31. mai.

Finalister ODA Awards Woman:

  • Heidi Austlid har jobbet for mangfold i IKT i rundt 20 år, og har vært en synlig inspirasjonskilde og støttespiller for så mange kvinner i teknologi gjennom disse årene. Heidi brenner virkelig for mer mangfold i tech, og hun jobber utrettelig på flere arenaer for å få dette til, blant annet ved å skrive kronikker, holde foredrag, delta i debatter, og gjennom å invitere til samarbeid på tvers av organisasjoner – som for eksempel Girl Tech Fest. Heidi er modig, direkte og smart, og jobber på tvers av medlemsbedrifter, politikere og mange andre organisasjoner og personer, og hun har hatt en unik påvirkning på mangfold i IKT i Norge.
  • Isabelle Ringnes er en synlig og modig rollemodell, som inspirerer og utfordrer etablerte sannheter. Hun har etablert TENK (tech nettverket for kvinner), og er med-gründer av blant annet Girl Tech Fest og TENK Tech Camp som en inspirator for unge jenter, for å vekke deres interesse for teknologi. Hun har reist rundt med NHO sitt program Jenter og teknologi og inspirert over 4000 jenter unge ved å fortelle dem hvilke spennende muligheter det er i teknologi. Ikke minst har hun etablert #HunSpanderer / #ShesGotThis, som jobber for å adressere og avdekke kjønnsstereotyper og ubevisst kjønnsdiskriminering. Isabelle har forelest om fremtidens teknologi og viktigheten av mangfold for over 15000 mennesker det siste året.
  • Lillian Røstad er avdelingsleder for Cyber Security-avdelingen i Sopra Steria, styreleder for Norsk Informasjonssikkerhetsforum, førsteamanuensis II ved NTNU, og medlem av det regjeringsoppnevnte IKT-sikkerhetsutvalget. Med en PhD i informasjonssikkerhet, mer enn 15 års erfaring med arbeid med informasjonssikkerhet og tunge verv innen tech, har Lillian bygd opp ekspertise innen fagfeltet, som blant annet gjør at hun ofte blir bedt om å uttale seg i media. Lillian er i dag synlig i tech-Norge, som understøttes av at hun har vært på listen over Norges 50 fremste kvinner i teknologibransjen i både 2017 og 2018. Lillian har et sterkt engasjement for IT-sikkerhet, og inspirerer både kvinner og menn til å lære og ha mer fokus på det. Hun underviser ved NTNU og veileder masterstudenter innen informasjonssikkerhet og holder jevnlig foredrag om emnet.

Mer om ODA Awards finner du her. Har du spørsmål til ODA Awards, ta kontakt med Jane Xia.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no