fbpx

Vinnerne av ODA Awards er kåret

ODA, Nordens ledende nettverk for kvinner i teknologibransjen, gir hvert år ut priser som belønner konkret og resultatgivende arbeid for å øke kjønnsbalanse og mangfold i teknologibransjen. De høythengende prisene ble delt ut på ODA Inspirasjonsdag, som ble avholdt 10. mai på Oslo Konserthus.

Line Moseng er årets ODA Award Woman

– Line Moseng er en drivende dyktig utvikler, og har en helt sentral rolle i å bygge ny applikasjonsplattform for NAV. Hun er også dypt involvert i en rekke initiativ for å fronte mangfold i tech-bransjen – både nasjonalt og internasjonalt. Moseng imponerte juryen med sitt engasjement, sier leder av ODA, Kristine Hofer Næss.

Moseng deltok nylig i en prestisjetung paneldebatt under den globale kampanjen Changing the face of STEM i Brussel, og har stått på scenen en rekke steder det siste året, blant annet London og Shanghai. Her har hun snakket om teknologier og viktigheten av mangfold i tech. Hun har vært med å starte og skalere opp nasjonale initiativ som Lær Kidsa Koding og Kodetimen. Totalt har hun inspirert mange tusen unge jenter og gutter til å se at teknologi ikke bare kan brukes, men også kan skapes selv.

– I NAV er hun en sterk bidragsyter til at de i dag har en vesentlig høyere kvinneandel både blant medarbeidere og ledere enn gjennomsnittet i bransjen. Med sterk lidenskap for teknologi og et stort hjerte for samfunnet er hun en modig og tydelig ambassadør og rollemodell for mangfold blant fremtidens teknologer, sier Hofer Næss.

Henrik Høst er årets ODA Award Man

Henrik Høst, direktør i Atea, blir omtalt av sine kolleger som en engasjert og energisk leder som er lidenskapelig opptatt av å fremme mangfold i sin organisasjon. Gjennom hans initiativ ble «Atea damene» startet, og han oppmuntrer kvinnene i Atea til å bruke stemmen sin.

– Henrik Høst ønsker å skape store endringer for mer rom for kvinner i tech ved å utfordre eksisterende prosesser og systemer. Han tilrettelegger for at flere kvinner i Atea skal kunne gripe nye sjanser innad i bedriften og jobber for å få flere kvinnelige ledere og mellomledere, sier Hofer Næss.

Høst jobber for å få høyere kvinneandel internt, fra graduates til ledere, og med særlig fokus på ansettelsesprosesser. I 2018 har han løftet kvinner med et mangfold av bakgrunner inn i nøkkelroller i selskapet, og hele 66 prosent av årets graduate-kull er kvinner. De siste årene har selskapet oppnådd en økning i kvinneandel fra 15 til 19 prosent.

Direktøren i Atea har inspirert kvinnelige ingeniørstudenter ved å snakke om mulighetene i tech-bransjen, og gjennom ulike foredrag og paneldebatter er han en tydelig stemme for mangfold.

– Henrik Høst er en synlig rollemodell for satsningen på mer mangfold i techbransjen både internt i Atea og i samfunnet. En verdig vinner, sier Hofer Næss.

DNB er årets ODA Award Organization

DNB har en strategisk satsning på å øke andelen kvinnelige ledere på alle nivåer til minst 40 prosent. Per fjerde kvartal 2018 var andelen på 38,1 prosent. Over 50 prosent av årets graduates er kvinner, og over 80 prosent av disse skal jobbe med tech. Kvinneandelen er 48,1 prosent på tvers av hele organisasjonen.

– DNB har fokus på å synliggjøre kvinnelige rollemodeller i selskapet i både interne og eksterne kanaler og har i dag 46,2 prosent kvinner i konsernledelsen. DNB stiller krav til sine leverandører om at de må kunne vise til systematisk arbeid med likestilling og mangfold i egen organisasjon, inkludert kvinneandel, sier Hofer Næss.

DNB er bidragsyter i flere brede initiativ som fremmer kvinner i tech i tillegg til ODA, blant annet Hun Spanderer, SHE Index, Girltech fest og Jenter koder.

– Likestilling og mangfold er strategisk for DNB, noe de er tydelig på både i og utenfor egen organisasjon, og fokuset gir resultater. Vi er stolte av å gi denne prisen til DNB, sier Hofer Næss.

 

Om ODA Awards
Hvert år deler ODA ut ODA Awards (tidligere omtalt som ODA-Prisen), en pris som belønner konkret og resultatgivende arbeid for å øke mangfold i teknologibransjen. ODA Award Woman ble delt ut for 11. året på rad, mens ODA Award Organization ble delt ut for syvende gang. I 2018 ble ODA Award Man delt ut for første gang, og den ble delt ut for andre gang i år. For å nå målet om 40 % kvinner i tech og oppnå fordelene mangfold bringer, trengs det at kvinner og menn jobber sammen for å lede an. Med ODA Awards ønsker ODA å hedre kvinner, menn og organisasjoner som er rollemodeller i å engasjere seg og jobbe for kjønnsmangfold innen IKT, og som aktivt støtter opp om verdiene til ODA; Inspiration | Bravery | Empowerment | Passion.

Om Inspirasjonsdagen
Inspirasjonsdagen er årets største ODA-arrangement. På Inspirasjonsdagen står teknologi, ledelse, inspirasjon og det å bygge nettverk på tvers av bransjen i hovedfokus. Temaet for årets Inspirasjonsdag var «What If?», der ODA fokuserer på hvilke positive endringer vi kan få til i tiden fremover ved å inspirere til å stille de store spørsmålene. På Oslo Konserthus var 1500 ODA-medlemmer samlet for en dag fullspekket med spennende program, inspirerende foredrag og erfaringsdeling. Konferansen blir hvert år fullbooket i løpet av få timer og er svært populær.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no