fbpx

Ta mangfoldshelsesjekken!

En ting man aldri vet for sikkert er hvordan et arbeidsmiljø faktisk er før man søker eller starter i en ny jobb. De fleste jobbsøkere leser seg grundig opp på selskapets nettsider og andre kilder som kan gi balansert informasjon, men spesielt når det kommer til kultur rundt håndtering av mangfold hjelper googling og research lite.

Dette vil Marie Sunde og Isabelle Ringnes gjøre noe med. De står også bak HunSpanderer og er aktive frontfigurer i arbeidet med å øke mangfold og belyse problemstillinger knyttet til dette. De har nå utviklet en tjeneste – Equality Check – som skal bringe ærlige erfaringer fra ansatte frem i lyset slik at både gode og mindre gode arbeidskulturer rundt mangfold eksponeres. Vi i Oda Nettverk fikk mulighet til å stille gründerne bak tjenesten noen spørsmål for å finne ut litt mer av dette initiativet.

Oda: Transparens er viktig, har dere noen mekanismer for å fange opp «falske» anmeldelser eller tilbakemeldinger som er svært subjektive og ikke allmenngyldige?

Isabelle og Marie: Alle tilbakemeldinger er subjektive.  Jo flere ansatte som vurderer hver bedrift, dess “riktigere” blir vurderingene. Selskap som blir vurdert bør oppfordre ansatte til å legge igjen sin vurdering, slik får de en solid profil som speiler virkeligheten. De fleste spørsmålene er multiple choice, vurderingene vises som gjennomsnitt av alle svarene, og de publiseres først når 5 personer fra samme bedrift har vurdert selskapet. Fritekst publiseres anonymt.

I tillegg verifiserer vi gjennom epost at det er ekte personer og vi sikter på integrert login via sosiale medier mm. for å øke troverdigheten rundt hvorvidt brukere har jobbet eller jobber i selskapet de vurderer.

Oda:  Som en ikke helt lik parallell – Legelisten.no har mottatt endel kritikk på et det oppleves som uthenging å bli omtalt negativt og Datatilsynet har kravstilt at det er mulig å reservere seg mot oppføring. Vil det enkelte selskap ha noen mulighet til å vise at de endrer seg som følge av negativ rating, utover nye ratings?

Isabelle og Marie: Ja, absolutt. Vi kommer til å fortsette å fokusere på positiv endring, og gi bedrifter mulighet til å vise frem både gode resultater og vilje og tiltak for endring. En hovedforskjell mellom Equality Check og feks legelisten er at legelisten vurderer individer (identifiserte leger), mens i Equality check er det bedrifter. Retningslinjene våre er blant annet at man ikke skal kunne identifisere enkeltpersoner i tilbakemeldingene.

Vi har også utviklet Equality Check for Business, en plattform der selskaper kan legge inn sine interne data på kjønnsbalanse innen 11 indikatorer, fordelt på ulike nivå og roller i selskapet. Selskaper som deltar vil få en rapport der de vil se problemområdene sine og få forskningsbaserte tiltak på de aktuelle områdene- alt fra rekruttering til foreldrepermisjon til avansement. Bedrifter vil ha muligheten til å vise til tiltak de har iverksatt, faktisk kjønnsbalanse i selskapet og utvikling over tid.

Oda:  Når er det planlagt lansering for tjenesten?

Isabelle og Marie: Vår MVP (betaversjon, red.anm) er live og er åpen for vurderinger nå. Vi har fått inn 1200 vurderinger på to uker fra hele verden så det er tydelig at vi har truffet et behov i markedet. Vi vil jobbe med å utvikle plattformen i sommer og over høsten og planlegger live lansering mot slutten av 2019.

Oda: Noen selskaper her til lands har hovedkontor i andre land eller spenner ellers globalt – manglende mangfold er absolutt et internasjonalt problem – planlegger dere å lansere i andre land enn Norge og Sverige?

Isabelle og Marie: Vi er et globalt selskap fra dag 1. Vi kommer til å rette oss mot Norge og Sverige det første året mens vi perfeksjonerer produktet men planlegger større lansering i London, New York og San Francisco i løpet av 2020/2021. Det er som dere påpeker et globalt problem og vi ønsker å gi hele verdens befolkning en mulighet til å bruke stemmen sin for å bidra til endring.

Oda: Vil dataene dere samler inn bli brukt til å se trender eller på andre måter analyseres?

Isabelle og Marie: Vi samarbeider med forskningsinstituttet CORE for å øke evidensgrunnlaget i løsningene vi foreslår i Equality Check for Business. Vi har allerede hentet 3 millioner fra våre founding partners for å finansiere deres forskningsarbeid rundt løsninger for å øke kjønnsbalansen i arbeidslivet. Vi kommer til å samarbeide tett med CORE de neste tre årene for å få best mulig verdi ut av dataene vi får inn. Vi er opptatt av at produktet skal være forskningsbasert, og at data skal brukes til å lære mer om hva som er problemene, hva som fungerer som løsninger, og hvordan vi sammen kan komme i mål med mangfold og likestilling.

Oda: Tilbakemeldingene kan også være gull verdt for selskapene – ser dere for dere et samarbeid?

Isabelle og Marie: Absolutt. Vi er en åpen plattform for alle, og kommer til å samarbeide tett med selskaper gjennom B2B delen: Equality Check for Business (business.equalitycheck.it). Her vil selskaper ha en unik mulighet til å få et kvantitativt bilde på sin egen kjønnsbalanse, men også kunne se hvordan nåværende og tidligere ansatte vurderer deres arbeidsplass. Dette er en unik kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ data, og for selskapene vil det være helt verdifullt å ha en datadrevet tilnærming og sørge for at man yter sitt beste for å tiltrekke seg og beholde de beste talentene.

 

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no