fbpx

Her er de! Norges 50 fremste tech-kvinner 2020

Norges 50 fremste tech-kvinner 2020, kåret av ODA Nettverk og Abelia. Foto: Abelia/Ilja Hendel

For fjerde året på rad kårer Abelia og ODA Nettverk Norges 50 fremste tech-kvinner. Formålet med kåringen er å løfte frem talenter og gode rollemodeller, og bidra til at flere kvinner blir inspirert til å velge teknologi og ledelse som karrierevei.

– Historien har vist at vi trenger problemløsere av begge kjønn for å møte samfunnets store utfordringer, men i dag er det vesentlig flere menn enn kvinner som jobber i bransjen. Derfor ønsker Abelia og ODA Nettverk å inspirere flere kvinner til å velge teknologiske yrker, sier Øystein Eriksen Søreide, leder av juryen og administrerende direktør i Abelia.

Totalt ble hele 574 kvinner nominert, hvilket er en økning på 200 sammenliknet med fjoråret. Noe av forklaringen på dette er at kåringen i år for første gang var åpen for kvinner som jobber i offentlig sektor.

– Det er mange dyktige teknologikvinner som jobber i offentlig sektor, men også her er andelen for lav. Vi synes derfor det var naturlig å utvide årets kåring og synliggjøre enda større mangfold. Den store interessen og høye kvaliteten har gjort det mulig for å oss å løfte frem nye talenter og rollemodeller, sier Søreide.

Lav kvinneandel

Det jobber i dag betraktelig flere kvinner innen IKT enn det gjorde for ti år siden. Bransjen har økt i antall ansatte og omsetning. Ikke minst har den vokst i betydning. Samtidig viser ferske tall fra Kantars årlige undersøkelse for ODA Nettverk at kvinneandelen innen IKT fortsatt er på beskjedne 29 prosent.

– Norge trenger flere teknologikvinner. Det er derfor gledelig at årets liste viser at vi har mange spennende talenter på vei opp, med stor variasjon i bakgrunn og ansvarsområder. Listen for 2020 inkluderer utviklere, toppledere, gründere, fageksperter, rådgivere og fagledere, på tvers av sektorer, sier Kristine Hofer Næss styreleder i ODA Nettverk og Chief Customer Officer i Amesto Solutions.

Mangfold gir resultater

Øystein Eriksen Søreide tror økt rekruttering av både kvinner og menn til teknologiyrker forutsetter tre ting: gode rollemodeller, utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Han mener også at god kjønnsbalanse har effekt på bunnlinjen, ved at det gjør bedriften mer attraktiv i arbeidsmarkedet og ved at mangfold internt øker mulighetene for å tilpasse løsninger til et mangfold av kunder eksternt.

– Generelt vet vi at grunnlaget for gode resultater ligger i økt fokus fra toppledelsen og måling av ulike faktorer innen mangfold. For det holder ikke bare å ha balanse i antall, man må også jobbe med inkludering for å få ut verdien av mangfold. Derfor er det viktig å jobbe med konkrete tiltak for å avdekke ubevisste fordommer, for eksempel i rekruttering eller promotering av talenter, men også med å vise frem og kanskje «ufarliggjøre» toppledelse, sier  Hofer Næss.

Om kåringen

Det er ODA Nettverk og Abelia, NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter, som står bak kåringen. Formålet er å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse i næringslivet.

Etter en åpen nominasjonsprosess er de 50 vinnerne valgt ut av en jury ledet av Øystein Eriksen Søreide. I juryens kriterier er det fastslått at kandidatene må ha en sentral teknologirelatert eller teknologifremmende rolle.

Kvinnene kan jobbe på alle nivåer, enten de er ledere med direkte budsjett- eller personalansvar, fagledere med prosjektansvar, fageksperter eller rådgivere, gründere som har startet eller vært med å starte en teknologibasert bedrift, eller ansatte i offentlig sektor og organisasjoner, herunder ledere med fag-, budsjett- eller personalansvar, prosjektledere og rådgivere.

Juryen har bestått av:

  • Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i Schibsted Media Group
  • Berit Svendsen,utenlandssjef i Vipps
  • Steffen Sutorius, direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
  • Anne Grethe Solberg, forsker og ekspert på kjønnsbalanse i organisasjoner
  • Jan Moberg, administrerende direktør i Teknisk Ukeblad
  • Kristine Hofer Næss, Chief Customer Officer i Amesto og styreleder i ODA-Nettverk
  • Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Her er den fulle listen over Norges 50 fremste tech-kvinner 2020

 

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no