fbpx

Her er de! Norges 50 fremste tech-kvinner 2020

Norges 50 fremste tech-kvinner 2020, kåret av ODA Nettverk og Abelia. Foto: Abelia/Ilja Hendel

For fjerde året på rad kårer Abelia og ODA Nettverk Norges 50 fremste tech-kvinner. Formålet med kåringen er å løfte frem talenter og gode rollemodeller, og bidra til at flere kvinner blir inspirert til å velge teknologi og ledelse som karrierevei.

– Historien har vist at vi trenger problemløsere av begge kjønn for å møte samfunnets store utfordringer, men i dag er det vesentlig flere menn enn kvinner som jobber i bransjen. Derfor ønsker Abelia og ODA Nettverk å inspirere flere kvinner til å velge teknologiske yrker, sier Øystein Eriksen Søreide, leder av juryen og administrerende direktør i Abelia.

Totalt ble hele 574 kvinner nominert, hvilket er en økning på 200 sammenliknet med fjoråret. Noe av forklaringen på dette er at kåringen i år for første gang var åpen for kvinner som jobber i offentlig sektor.

– Det er mange dyktige teknologikvinner som jobber i offentlig sektor, men også her er andelen for lav. Vi synes derfor det var naturlig å utvide årets kåring og synliggjøre enda større mangfold. Den store interessen og høye kvaliteten har gjort det mulig for å oss å løfte frem nye talenter og rollemodeller, sier Søreide.

Lav kvinneandel

Det jobber i dag betraktelig flere kvinner innen IKT enn det gjorde for ti år siden. Bransjen har økt i antall ansatte og omsetning. Ikke minst har den vokst i betydning. Samtidig viser ferske tall fra Kantars årlige undersøkelse for ODA Nettverk at kvinneandelen innen IKT fortsatt er på beskjedne 29 prosent.

– Norge trenger flere teknologikvinner. Det er derfor gledelig at årets liste viser at vi har mange spennende talenter på vei opp, med stor variasjon i bakgrunn og ansvarsområder. Listen for 2020 inkluderer utviklere, toppledere, gründere, fageksperter, rådgivere og fagledere, på tvers av sektorer, sier Kristine Hofer Næss styreleder i ODA Nettverk og Chief Customer Officer i Amesto Solutions.

Mangfold gir resultater

Øystein Eriksen Søreide tror økt rekruttering av både kvinner og menn til teknologiyrker forutsetter tre ting: gode rollemodeller, utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Han mener også at god kjønnsbalanse har effekt på bunnlinjen, ved at det gjør bedriften mer attraktiv i arbeidsmarkedet og ved at mangfold internt øker mulighetene for å tilpasse løsninger til et mangfold av kunder eksternt.

– Generelt vet vi at grunnlaget for gode resultater ligger i økt fokus fra toppledelsen og måling av ulike faktorer innen mangfold. For det holder ikke bare å ha balanse i antall, man må også jobbe med inkludering for å få ut verdien av mangfold. Derfor er det viktig å jobbe med konkrete tiltak for å avdekke ubevisste fordommer, for eksempel i rekruttering eller promotering av talenter, men også med å vise frem og kanskje «ufarliggjøre» toppledelse, sier  Hofer Næss.

Om kåringen

Det er ODA Nettverk og Abelia, NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter, som står bak kåringen. Formålet er å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse i næringslivet.

Etter en åpen nominasjonsprosess er de 50 vinnerne valgt ut av en jury ledet av Øystein Eriksen Søreide. I juryens kriterier er det fastslått at kandidatene må ha en sentral teknologirelatert eller teknologifremmende rolle.

Kvinnene kan jobbe på alle nivåer, enten de er ledere med direkte budsjett- eller personalansvar, fagledere med prosjektansvar, fageksperter eller rådgivere, gründere som har startet eller vært med å starte en teknologibasert bedrift, eller ansatte i offentlig sektor og organisasjoner, herunder ledere med fag-, budsjett- eller personalansvar, prosjektledere og rådgivere.

Juryen har bestått av:

  • Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i Schibsted Media Group
  • Berit Svendsen,utenlandssjef i Vipps
  • Steffen Sutorius, direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
  • Anne Grethe Solberg, forsker og ekspert på kjønnsbalanse i organisasjoner
  • Jan Moberg, administrerende direktør i Teknisk Ukeblad
  • Kristine Hofer Næss, Chief Customer Officer i Amesto og styreleder i ODA-Nettverk
  • Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Her er den fulle listen over Norges 50 fremste tech-kvinner 2020

 

ODA-Nettverk

ODA er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. ODA har mer enn 6000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og over 70 partnere. ODA har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no