fbpx

Yngvar Ugland & Espen Sande Larsen – Foredragsholdere Inspirasjonsdagen 2020


Fra venstre: Espen Sande Larsen & Yngvar Ugland

Foredrag: Let There Be Algortihms

I DNB NewTechLab tror vi at fremtiden allerede er her, bare at den er svært ujevnt fordelt. Som DNBs SWAT-team beveger vi oss inn i ukjent teknologisk farvann hvor ingen bankfolk noensinne har vært. I dette foredraget er farvannet algoritmer og vi deler våre erfaringer fra våre algoritmeekspedisjoner både på godt og på vondt, vi ser på menneske versus maskin samt algoritmenes mørkeside. Tittelen, som er en referanse til skapelsesberetningen, leder opp til spørsmålet om dersom Gud hadde skapt algoritmene, ville han da «sett at det var godt»?

Espen Sande Larsen er en digital renessansemann og programvarekunstner på dagtid hos DNB, og for øvrig er han tryllekunstner og multikunstner. Han har livnært seg som musiker og har blant annet vært med i The Voice. Før koronakrisen slo inn og krevde retur til moderskipet, var han ansvarlig for teknologiutforskning ved DNBs kontorer i San Francisco og Palo Alto, California.

Yngvar Ugland er Executive Vice President, NewTechLab i DNB. Yngvar er DNB’s og Norges første forbrukerteknolog. Han er ansvarlig for innovasjonsarbeidet og ny teknologi i Norges største og eldste bank. Yngvar er foreleser ved Singularity University Nordic og blir ofte sett på TV, i podcaster, aviser, i paneler og på scenen. Han har utviklet produkter, teknologier, kultur og bedrifter i flere tiår.

Meld deg på Inspirasjonsdagen 2020

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no