fbpx

Henrik Skaug Sætra – Foredragsholder Inspirasjonsdagen 2020


Henrik S. Sætra

Foredrag: Algoritmer og polarisering

I dette foredraget forklarer jeg hva som skjer når algoritmer møter menneskelig psykologi. Vi hører stadig mer om ekkokammere og filterbobler, og dersom slike fenomener er reelle kan de føre til at vi blir fanget i våre egne verdener og mer sneversynte. Hvis din verden ikke lenger ligner på min, er dette opplagt en utfordring for samfunnsdebatten og demokratiene våre. Hva må vi gjøre for å sørge for at vi ikke bidrar til økt polarisering når vi bruker de nye muligheten vi får med kunstig intelligens og stordata?

Henrik Skaug Sætra er en statsviter med interesse for koblingen mellom teknologi og samfunn og spillteori. Han har forsket på hvordan ny teknologi på forskjellige måter påvirker individers frihet og hvordan nudging (eller dulting) blir mer effektivt når det kombineres med stordata og kunstig intelligens. Henrik jobber nå med spørsmål knyttet til digitalisering i Proba Samfunnsanalyse, og han er også tilknyttet Høgskolen i Østfold. Henrik ga også ut boken Spill spillet i 2019.

Meld deg på Inspirasjonsdagen 2020

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no