fbpx

Finalister ODA Award Man 2020

Vi i ODA, Nordens ledende nettverk for kvinner i teknologibransjen, gir årlig ut priser som belønner konkret og resultatgivende arbeid for å øke kjønnsbalansen og mangfoldet i teknologibransjen. Prisen ODA Award Man skal deles ut for tredje gang i år. Vinneren annonseres på den digitale Inspirasjonsdagen 28. mai. Finalistene er:

Dagfinn Ringås, Administrerende direktør i Sysco

Dagfinn Ringås har alltid hatt mangfold på agendaen, og har sett hvor avgjørende det er for å oppnå sterke resultater. Etter at han kom inn i SYSCO i 2019 har selskapet satt seg hårete mål rundt mangfold, definert tydelige strategiske KPIer og opplevd et signifikant taktskifte. Antall nyansatte kvinner ble doblet i 2019 vs. 2018, og han har tatt to nye kvinner inn i konsernledelsen. I tillegg har SYSCO ansatte fra over 20 forskjellige nasjonaliteter. Dagfinn er en aktiv foredragsholder på temaer som teknologi, bærekraft, forretningskultur og mangfold. Han er også ofte i media, og er heller ikke redd for si sin mening til andre menn. Utdanning av, og utvidelsen av forståelsen til, menn rundt mangfold er noe han er brennende opptatt av. Dagfinn har engasjert og tatt initiativ rundt mangfold over mange år i alle selskapene han har vært del av, og vist at han virkelig bryr seg, ikke bare med prat, men gjennom konkrete handlinger som han systematisk følger og som har gitt synlige resultater.

Jonas Slørdahl Skjærpe, IT-direktør i NAV

Jonas Slørdahl Skjærpe sitt fokus innen mangfold er bredt, og inkluderer både kjønnsbalanse, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. Han mener at de som jobber i NAV skal speile brukerne av NAV, og at en høy kvinneandel og mangfold i organisasjonen gjør NAV i bedre stand til å levere på samfunnsoppdraget sitt. Jonas har startet samarbeid med universiteter og forskningsmiljøer slik at NAV kan treffe teknologistudenter, dele kunnskap og skape muligheter. NAV har ansatt mange kvinner med teknologibakgrunn under hans ledelse, og Jonas har en klar ambisjon om å øke kvinneandelen som i dag er på 32 prosent. Han er en tydelig støttespiller for den interne gruppen IT-kvinner@NAV. Jonas er en stødig leder som tør å tenke nytt. Det har vært svært tydelig under koronakrisen, da NAV på rekordfart har utviklet nye IT-løsninger for samfunnet. Jonas blir beskrevet av sine kollegaer som en leder som gir andre vekstmuligheter gjennom sin inkluderende og delegerende lederstil, og gjennom å ha tillit til sine kollegaer.

Morten Løvstad, CEO i Sogeti

Morten Løvstad har gjennom lang tid hatt et strategisk fokus på økt mangfold i Sogeti og har jobbet målrettet for å øke kvinneandelen i selskapet. Målet er 50/50 kvinner/menn. For at Sogeti skal være en attraktiv arbeidsplass mener Morten at kjønnsbalanse og mangfold må være et forankret fokus hos ledelsen. Morten er et forbilde for andre land i Sogeti Globalt med sitt arbeid for å øke mangfold i selskapet. Han deltar på rekrutteringsarrangementer for å treffe studenter, og han er stolt over at Sogeti mottar mange søknader fra flinke kvinnelige studenter. Morten var med på å starte gruppen Mangfold@Sogeti, som bidrar i arbeidet med å ivareta et bredt mangfold, inkludert høy kvinneandel. Morten fokuserer på å motivere kvinner i Sogeti til å ta ansvar og søke nye, utfordrende roller, og mener at kvinner er sentralt for bedre samarbeid og høyere lønnsomhet. Per i dag kan Morten vise til hele 47 prosent kvinner i selskapet og 60 prosent kvinner i ledelsen. Det er imponerende, og langt over gjennomsnittet innen tech.

Se også finalistene i kategoriene:

ODA Award Woman

ODA Award Organization

Meld deg på Inspirasjonsdagen 2020

ODA drives på frivillig basis og våre fantastiske partnere er grunnlaget for nettverkets eksistens. Se oversikt over alle våre støttespillere.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no