fbpx

Finalister ODA Award Woman 2020

Vi i ODA, Nordens ledende nettverk for kvinner i teknologibransjen, gir årlig ut priser som belønner konkret og resultatgivende arbeid for å øke kjønnsbalansen og mangfoldet i teknologibransjen. Prisen ODA Award Woman skal deles ut for 12. gang i år. Vinneren annonseres på den digitale Inspirasjonsdagen 28. mai. Finalistene er:

Loveleen Riheel Brenna, Grunnlegger av Seema AS

Loveleen Riheel Brenna er en innovativ og initiativrik bidragsyter til målrettet arbeid for økt mangfold i næringslivet. Hun har utmerket seg gjennom arbeidet i Seema, ved å utvikle verdens første standard for ledelsessystem for likestilling. Dette er et verktøy som bidrar til å sette Norge på kartet for kjønnsbalanse i både offentlig og privat sektor. Loveleen har på en nyansert måte løftet fram mangfold i toppledelsens agenda i næringslivet. Hennes engasjement har også kommet til uttrykk gjennom arbeidet i det offentlige: hun har ledet foreldreutvalget for grunnopplæringen, kvinnepanelet for barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Brennautvalget for Kunnskapsdepartementet. Hun har også bidratt i “ung i dag”-utvalget, som har kommet med en banebrytende utredning som kaster lys på likestillingsutfordringer for unge fra fødsel til høyere utdanning. Hennes arbeid for like muligheter har pågått over flere tiår, og hun har inspirert gjennom forskning, bøker, foredrag, lederutvikling og sertifiseringsprogram.

Lillian Røstad, Direktør forretningsrådgivning i Sopra Steria

Lillian Røstad er en fagekspert innen informasjonssikkerhet, en leder og en synlig rollemodell som virkelig jobber for mangfold i IT-bransjen. I Business Consulting-divisjonen som Lillian leder, er kvinneandelen på over 50 prosent. Ved siden av lederrollen, er Lillian førsteamanuensis II ved Universitetet i Oslo, der hun underviser og veileder masterstudenter. Hun har også etablert et fag på NTNU, og løfter og inspirerer studenter til å velge en karriere innen teknologi. Lillian når ut bredt i samfunnet gjennom sitt nærvær på studiesteder, og gjennom sin rolle som styreleder for Norsk Informasjonssikkerhetsforum i 6 år, som leder for Sikkerhetsfestivalen som samlet 1000 deltakere på Lillehammer og medlem av det regjeringsoppnevnte IKT-sikkerhetsutvalget. Lillian holder ofte foredrag og uttaler seg i media om informasjonssikkerhet for å skape mer fokus og engasjement rundt temaet. I tre år på rad har Lillian blitt kåret til en av Norges 50 fremste tech-kvinner, og hun var også på listen over Top 50 Women of Influence in Cyber Security Europe.

Karoline Nystrøm, Administrerende direktør i Schneider Electric

Karoline Nystrøm er den første kvinnelige topplederen i Schneider Electric Norge og en av få kvinnelige toppledere i teknologibransjen. Hun har inspirert kvinner internt og eksternt ved å ufarliggjøre en slik utfordring. For Karoline er det viktig å se kollegaene sine, gi dem ansvar og motivere dem til å jobbe for Schneider Electrics samfunnsoppdrag. Karoline brenner for grønt lederskap og hvordan teknologi kan brukes i kampen mot klimaendringene. For å få til det grønne skiftet mener Karoline at mangfold i organisasjonen er sentralt, og hun setter et eksempel ved å selv ha mot til å utfordre. Karoline er en synlig rollemodell i og utenfor bransjen, og har en sterk stemme der hun knytter mangfold og innovasjon tett sammen med å utvikle grønn teknologi. I 2019 ble Karoline kåret av CEO Magazine til Europas beste leder innen fornybar energi.

Se også finalistene i kategoriene:

ODA Award Man

ODA Award Organization

Meld deg på Inspirasjonsdagen 2020

ODA drives på frivillig basis og våre fantastiske partnere er grunnlaget for nettverkets eksistens. Se oversikt over alle våre støttespillere.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no