fbpx

Finalister ODA Award Organization 2020

Vi i ODA, Nordens ledende nettverk for kvinner i teknologibransjen, gir årlig ut priser som belønner konkret og resultatgivende arbeid for å øke kjønnsbalansen og mangfoldet i teknologibransjen. Prisen ODA Award Organization skal deles ut for åttende gang i år. Vinneren annonseres på den digitale Inspirasjonsdagen 28. mai. Finalistene er:

Fotoware

Fotoware kan vise til meget gode resultater i sin satsing på mangfold. Kvinneandelen har økt fra 21 prosent i 2018 til 45 prosent i 2020, i tillegg til at selskapets ansatte gjenspeiler en god balanse mellom alder, bakgrunn og etnisitet. I ledergruppen er det 4 kvinner og 4 menn. I ansettelsesprosesser synliggjør Fotoware mangfold gjennom bevisst bruk av bilder og ord, og stiller alltid med en kvinne og en mann i intervju med kandidater. Fotoware ledes av Anne Gretland, som er svært synlig i media og som uttaler seg i presse om hvorfor økt kvinneandel er viktig. Hun har egen blogg hvor hun skriver om mangfold, og blir ofte kontaktet av menn i ledende stillinger om råd for å rekruttere flere kvinner. Fotoware er synlige gjennom sin deltagelse i nettverk som blant annet ODA Mentor-programmet, Women in Tech, og TechMarketing. I 2019 initierte selskapet til et initiativ for å gi digital opplæring til innvandrerkvinner gjennom Norsk Folkehjelps program «Kvinner Kan», som rådgir innvandrerkvinner innen jobb, ansettelse og å bo i Norge.

Schneider Electric

Schneider Electric Norge har siden 2016 jobbet strukturert og målrettet med mangfold i en del av teknologibransjen som tradisjonelt er svært mannsdominert. De er har satt eksplisitte mål om «gender pay equity, global familiy leave, og flexibility for work». Fra 2016 til 2018 økte doblet Schneider Electric kvinneandelen fra 14 til 28 prosent, økte fra 9 prosent til 27 prosent blant kvinnelige ledere, samt tredoblet kvinner i salgsavdelingen, og ansatte kvinner i felttjenester, noe som er helt unikt for denne delen av bransjen. I 2018 ble kvinnenettverket Electra etablert intern i selskapet, som en del av strategien for mangfold og inngikk samarbeid med ODA i 2019. Scheider Electric er en viktig bidragsyter i ODA, og har også tatt et aktivt eierskap i å påvirke bransjen til å bli mer mangfoldig, ved blant annet å etablere Women Let’s Connect, som et bransjetreff for kvinner i elektro og automasjon. Kvinneandelen i Schneider er i dag 30 prosent, og jobber hardt og målrettet med å nå selskapets langsiktige mål på 40 prosent. Schneider Electric Norge ledes i dag av en kvinnelig administrerende direktør, som første kvinnelig toppleder i selskapet.

Accenture

Accenture har som ambisjon å bli «the most inclusive and diverse organization in the world”. Med et mål om å ha en global kjønnsbalanse på 50/50 innen 2025 (per i dag er kvinneandelen 44,6 prosent), jobber Accenture strategisk med å motivere og inspirere kvinnelige ansatte til videre karriere. Women in Norway er deres eget kvinnenettverk som arrangerer nettverkssamlinger og et større arrangement på kvinnedagen. I Accenture betyr mangfold også mye mer enn kjønn, og de kan skilte med blant annet 45 nasjonaliteter og over 100 sertifiserte Mental Health Allies. Selskapet var en pådriver for etableringen av nettverk for LHBT i arbeidslivet og for konferansen Oslo Pride Business Forum. I tillegg til å være ledet av en kvinnelig administrerende direktør, har selskapet flere synlige rollemodeller som er blant Norges 50 fremste teknologikvinner, og som holder foredrag om mangfold og inkludering både nasjonalt og internasjonalt. Accenture er en viktig bidragsyter i grupper som ODA-nettverket, Security Divas, HunSpanderer og Girl Geek Dinners, og bidrar med mentorer, foredrag og støtte til flere studentinitiativ som ADA.

Se også finalistene i kategoriene:

ODA Award Woman

ODA Award Man

Meld deg på Inspirasjonsdagen 2020

ODA drives på frivillig basis og våre fantastiske partnere er grunnlaget for nettverkets eksistens. Se oversikt over alle våre støttespillere.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no