fbpx

Månedens ODA-Profil

Det er mange rause og smarte kvinner som bidrar med uvurderlig innsats i ODA. For å inspirere våre medlemmer, hedrer vi hver måned et utvalgt ODA-medlem som fortjener oppmerksomhet for den frivillige innsatsen de legger ned. Denne måneden vil vi gjerne trekke frem Nina Stolpestad.

  • Stilling: Digital Marketing & DCX Specialist i Schneider Electric Norge
  • Utdanning: Bachelor i Marketing Communications and Advertising fra Kingston University, London.

Etter fullførte studier i London flyttet Nina til Stuttgart, Tyskland, og startet sin karriere i designbyrået Strichpunkt Design. Der jobbet hun blant annet med internasjonal bruk av digitale flater og kommunikasjon. Senere flyttet Nina til Oslo hvor hun startet som Digital Marketing & DCX Specialist i Schneider Electric Norge.

Nina brenner for hvordan den teknologiske utviklingen påvirker samfunnet – blant annet i form av vårt voksende behov for å kommunisere med og via et medium. Hun anser det som avgjørende å øke kvinneandelene i teknologibransjen, både for å lykkes med verdiskapning og innovasjon, men også for å sikre at bedre beslutninger tas for bedrifter og samfunnet vårt. Nina valgte derfor å jobbe som frivillig i ODA-Nettverk i 2019.

I ODA-Nettverk er Nina en del av marked- og kommunikasjonsteamet, og har hovedansvar for web og nyhetsbrev. Hun er stolt over å være en del av et frivillig nettverk som legger ned en stor innsats for kvinner som jobber i tech eller vil jobbe med tech i fremtiden. Hun har gjennom ODA-Nettverk fått økt innsikt i hva som rører seg i tech-bransjen, samt hvor avgjørende mangfold i en bedrift er for å oppnå gode resultater. Nina har blitt tryggere på å si sin mening når det kommer til mangfold og likestilling, samt forstått viktigheten og verdien av å tørre å gjøre det.

«ODA heier frem alle jenter og kvinner som tør og vil, og har i 2019 fått flere partnere i ubalanserte bransjer fra advokat- til energibransjen, og også bidratt inn i andre nettverk som jobber med mangfold som f.eks. Electra i elektrobransjen.»

I tillegg til sin frivillige innsats deltok Nina i ODA sitt mentorprogram 2019/2020, og i år deltar hun attpåtil i Reverse Mentoring programmet for 2020/2021. Programmet har gitt henne viktige sparringspartnere samt verdifull veiledning og kunnskap i hennes rolle, og utfordret henne til å våge mer enn det hun har sett for seg. Programmet har også forbedret hennes presentasjonsteknikk og tilstedeværelse i arbeidshverdagen og gjort henne tryggere på seg selv.

Hvis Nina fikk være statsminister av den totalitære typen for én dag ville hun innført selvutvikling som et eget fag i grunnskolen. Hun tror at en åpen innstilling til utfordringer kan hjelpe barn og unge til å utvikle seg i riktig retning, og bidra til å oppnå mål de tidligere så på som uoppnåelige.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no