fbpx

Månedens ODA-Profil

Det er mange rause og smarte kvinner som bidrar med uvurderlig innsats i ODA. For å inspirere våre medlemmer, hedrer vi hver måned et utvalgt ODA-medlem som fortjener oppmerksomhet for den frivillige innsatsen de legger ned. Denne måneden vil vi gjerne trekke frem Nina Stolpestad.

  • Stilling: Digital Marketing & DCX Specialist i Schneider Electric Norge
  • Utdanning: Bachelor i Marketing Communications and Advertising fra Kingston University, London.

Etter fullførte studier i London flyttet Nina til Stuttgart, Tyskland, og startet sin karriere i designbyrået Strichpunkt Design. Der jobbet hun blant annet med internasjonal bruk av digitale flater og kommunikasjon. Senere flyttet Nina til Oslo hvor hun startet som Digital Marketing & DCX Specialist i Schneider Electric Norge.

Nina brenner for hvordan den teknologiske utviklingen påvirker samfunnet – blant annet i form av vårt voksende behov for å kommunisere med og via et medium. Hun anser det som avgjørende å øke kvinneandelene i teknologibransjen, både for å lykkes med verdiskapning og innovasjon, men også for å sikre at bedre beslutninger tas for bedrifter og samfunnet vårt. Nina valgte derfor å jobbe som frivillig i ODA-Nettverk i 2019.

I ODA-Nettverk er Nina en del av marked- og kommunikasjonsteamet, og har hovedansvar for web og nyhetsbrev. Hun er stolt over å være en del av et frivillig nettverk som legger ned en stor innsats for kvinner som jobber i tech eller vil jobbe med tech i fremtiden. Hun har gjennom ODA-Nettverk fått økt innsikt i hva som rører seg i tech-bransjen, samt hvor avgjørende mangfold i en bedrift er for å oppnå gode resultater. Nina har blitt tryggere på å si sin mening når det kommer til mangfold og likestilling, samt forstått viktigheten og verdien av å tørre å gjøre det.

«ODA heier frem alle jenter og kvinner som tør og vil, og har i 2019 fått flere partnere i ubalanserte bransjer fra advokat- til energibransjen, og også bidratt inn i andre nettverk som jobber med mangfold som f.eks. Electra i elektrobransjen.»

I tillegg til sin frivillige innsats deltok Nina i ODA sitt mentorprogram 2019/2020, og i år deltar hun attpåtil i Reverse Mentoring programmet for 2020/2021. Programmet har gitt henne viktige sparringspartnere samt verdifull veiledning og kunnskap i hennes rolle, og utfordret henne til å våge mer enn det hun har sett for seg. Programmet har også forbedret hennes presentasjonsteknikk og tilstedeværelse i arbeidshverdagen og gjort henne tryggere på seg selv.

Hvis Nina fikk være statsminister av den totalitære typen for én dag ville hun innført selvutvikling som et eget fag i grunnskolen. Hun tror at en åpen innstilling til utfordringer kan hjelpe barn og unge til å utvikle seg i riktig retning, og bidra til å oppnå mål de tidligere så på som uoppnåelige.

ODA-Nettverk

ODA er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. ODA har mer enn 6000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og over 70 partnere. ODA har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no