fbpx

Digitalt nettverkstreff med Gullpartner Experis

Vi takker vår Gullpartner Experis, og deres gjest Stortinget, for et engasjerende ODA Nettverkstreff den 19. januar der vi fikk lære mer om hvorfor den menneskelige faktoren har så stor betydning for sikkerheten i den enkelte virksomhet. Se opptak av nettverkstreffet under.

Sikkerhetskultur – den menneskelige faktoren

God datasikkerhet er mindre teknisk enn mange tror. Den største trusselen for norske bedrifter er ikke målrettede hackerangrep, men forsøk på å lure ansatte til å åpne vedlegg, oppgi sensitiv informasjon eller sende penger. De digitale verdikjedene er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Digital sikkerhet handler om å gjøre de riktige tingene i møte med det digitale, men også om holdninger og normer for hvordan man gjør ting hos den enkelte bedrift. Stortinget fortalte om sikkerhetshendelsen de hadde høsten 2020, og deres arbeid med sikkerhet før og etter hendelsen.

Foredragsholderne var:

  • Experis Cybersecurity: Bjarte Malmedal er fagansvarlig i Experis Cybersecurity. Han brenner for at de virksomhetene som ikke har egne sikkerhetsressurser også skal kunne øke sin sikkerhet. Han var redaktør for regjeringens strategi for digital sikkerhet, og bidro der til å legge til rette for bedre sikkerhet for alle virksomheter i Norge. Bjarte har også lang erfaring fra Forsvaret, der han blant annet bygget opp og ledet Cyberforsvarets enhet for beskyttelse mot avanserte digitale trusler.
  • Experis Cybersecurity: Silje Helen Dyvik har mange års erfaring fra Informasjonssikkerhets- og IT-bransjen. Hun har tidligere jobbet mange år med utvikling og forvalting av ulike typer løsninger, både i privat og offentlig sektor.
  • Stortinget: Tove H Silseth er sikkerhetssjef og leder en nyetablert sikkerhetsstab ved Stortingets administrasjon. Hun koordinerer koronahåndteringen internt og har koordinert håndtering av IT-angrepet.
  • Stortinget: Frode Rein er seksjonsleder Strategi & Innovasjon i Stortingets administrasjon. Rein jobber i dag på strategisk nivå med hvordan fremtidens politikere kan jobbe smart og effektivt, samtidig som både krav til sikkerhet og personvern blir ivaretatt.

Nettverkstreffet ble ledet av Gunn Severinsen.

Tusen takk til Experis og Stortinget for en inspirerende ettermiddag!

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no