fbpx

ODA-rådet 2021

Javad Mushtaq meets with inspiring top executives from some of ODA’s platinum partners at Inspirasjonsdagen, 7th of May. We are proud to present ODA-rådet 2021:

Christin E. Bøsterud – CEO at EY Norway

Christin har vært administrerende direktør i Ernst & Young AS siden desember 2018. Før den tid fylte hun ulike roller innenfor forretningsområdet Tax & Law i Norden og var i tillegg leder for Law i EMEIA. Christin er nordisk sponsor for EYs Women.Fast Forward-program og medstifter for Oslo-initiativet Women.3, hvor fokus er på mentorordninger for kvinnelige ledere. Hun er også tett involvert i EYs samarbeid med SHE Community, en organisasjon som støtter kvinner i ledelse.

Christin has been the CEO / Country Managing Partner of EY Norway since December 2018. Prior to this she’s held various leadership positions in EY Tax & Law including being the EMEIA (Europe, Middle East, India and Africa) Law Leader. Christin is the Nordic Sponsor for EY Women.Fast.Forward and one of the co-founders of the Oslo-initiative Women.3 – where the focus is on mentoring women leaders. She is also closely involved with EY’s collaboration with SHE Community, an organization that strives to make businesses more diverse.

Lisa Greenquist – Team leader and Consultant at SYSCO

Lisa er utdannet samfunnsviter og har 10 års erfaring innenfor helse, kommunikasjon, integrering og internasjonalt bistandsarbeid. I 2017 utdannet Lisa seg innenfor programmering og systemutvikling og fortsatte karrieren sin hos SYSCO hvor hun jobber som konsulent, prosjektleder og utvikler og brenner for prosjektutvikling og godt samarbeid med kunder.

Lisa is a social scientist and has 10 years of experience in health, communication, and international aid work. In 2017 Lisa studied programming and system development and continued her career at SYSCO where she works as a consultant, project manager and developer, and is passionate about project development and customer collaboration.

Jan Thomas Lerstein – Head of Emerging Technologies – IT Transformation at DNB
Gjennom 20 år i DNB har Jan Thomas fått med seg mange endringer i finansbransjen. Han brenner for teknologi og samspillet mellom menneske og maskin. Han har hatt mange ulike roller i konsernet gjennom sin karriere og trives best i grensesnittet mellom forretning og IT.

During 20 years at DNB, Jan Thomas has seen many changes in the financial industry. He is passionate about technology and the interaction between man and machine. Jan Thomas has held different roles in DNB through his career and thrives best in the interface between business and IT.

Cecilia Flatum – Head of Consulting at Deloitte Norway
Cecilia er leder for rådgivning i Deloitte Norge. Hun har mer enn 20 års erfaring fra å lede flere store transformasjoner i helsesektoren. Hennes personlige formål er å være en ansvarlig og innflytelsesrik leder som inspirerer folk til å være deres autentiske selv på jobb og nå et felles potensial i inkluderende team.

Cecilia is the head of Consulting at Deloitte Norway. She has more than 20 years of experience from leading several large transformations in the healthcare sector. Her personal purpose is to be a responsible and influential leader that inspire people to be their authentic self at work and reach a joint potential in inclusive teams.

See the full program for Inspirasjonsdagen 2021 >

Register for Inspirasjonsdagen 2021

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no