fbpx

Årets engasjementspartnere

Vi i ODA er generelt stolte og glad for våre partnere. De legger alle ned en stor innsats i å bidra med spennende, nytenkende og relevante diskusjoner til våre initiativer. Vi ønsker nå å gi særlig oppmerksomhet til to av våre partnerne – Gjensidige og Itera

I forbindelse med lanseringen av vår nye nye ODA-medlemsportal, var Itera og Gjensidige de to partnerne som viste til størst økning av aktiverte medlemmer i september-måned. Det er utrolig kult og ikke minst viktig for oss i ODA å ha engasjerte partnere.

Mangfold som konkurransefortrinn

«Vi tror sterkt på at mangfold er utviklende for oss – både på individnivå og for oss som selskap. Det skaper rett og slett et konkurransefortrinn.» – det sier gullpartner Itera når vi spør om hva hovedårsaken til at de ønsker å være ODA-partnere er.

I Itera er engasjementet stort, både i toppledelse og blant alle ansatte, noe som gjør at de kan jobbe aktivt med mangfold i alle deler av organisasjonen. På det helt strategiske nivået har de definert mangfold og bærekraft som en integrert og helt sentral del av forretningsstrategien.

De forteller om en egen mangfoldsgruppe bestående av ansatte. Denne gruppen er en aktiv og ansvarlig part i å realisere Iteras ambisjoner innen mangfold. Itera har også de senere årene vært aktive på flere arenaer utenfor selskapet rettet mot å sikre mangfold, først og fremst i form av å øke kvinneandel, både i eget selskap og IT-bransjen generelt, bl.a. gjennom partnerskapet med ODA-Nettverk.

«Det er meningsfullt for Itera å være en del av ODA-Nettverk, og vi ønsker å fortsette arbeidet sammen med andre partnere med å fremme teknologi som en karrierevei for kvinner og bidra til et større mangfold i vår bransje.» – avslutter de.

Aktivt arbeid med mangfold blant ledere og medarbeidere

Hos vår assosierte ODA-partner Gjensidige representer de ansatte ulikheter av kunnskap, ferdigheter, personlighet, kompetanse og erfaring. De har ulik alder, kjønn, kultur, etnisitet, seksuell legning, politisk ståsted, religiøs tro og funksjonsevne. Deres ulikheter bruker de som kilde til utvikling og innovasjon.

«For oss som selskap er det viktig å være en attraktiv arbeidsgiver for kvinner innen IT. Vi ønsker å bidra til at flere ser hvilke spennende muligheter det er innenfor forsikringsbransjen. Innenfor teknologiområdet i Gjensidige er kvinneandelen ca 35% totalt sett og vi har ca 30% andel kvinner innenfor ledelse. Dette er andeler som vi ønsker å øke, for å reflektere det samfunnet vi lever i. Det er også viktig for å utvikle innovative tjenester som løser kundebehov for alle deler av vår mangfoldige kundebase.» – sier Tor Erik Silset, Konserndirektør teknologi og infrastruktur i Gjensidige.

Videre forteller de at de at jobber for at både ledere og medarbeidere skal forstå verdien av mangfold, og at ledere skal lede på en måte som utløser potensialet i mangfoldet hos sine medarbeidere. På den måten bidrar mangfoldet hos oss til å styrke vår evne til å utvikle og levere de tjenestene og produktene som kundene våre har behov for og etterspør.»

«Siden 2010 har jeg vært medlem av ODA, og har deltatt på Inspirasjonsdagen til ODA-Nettverket. Jeg startet som Informasjonsanalytiker i Gjensidige i 2015, og syns det er veldig gøy at Gjensidige har blitt med som partner og har så mange engasjerte medarbeidere som ønsker å være medlem. Arrangementene til ODA bidrar til livslang læring, og setter mangfold i IT-bransjen på agendaen» – sier Merete Sæther, Informasjonsanalytiker i Gjensidige.

Gode partnere er viktige for ODA

Takk for engasjementet fra alle partnere i forbindelse med vår medlemskampanje tidligere i høst. Dere er uvurderlige samarbeidspartnere i arbeidet med å oppnå mer mangfold i teknologibransjen!

Lurer du på hvilke bedrifter vi har partnerskap med? Se full oversikt her >
Ønsker du å bli medlem i ODA-Nettverk? Meld deg inn via odaportal.no >

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no