fbpx

Nytt styremedlem i ODA – Frivillighet er et nødvendig bindeledd

Kainaat Qaiser Mir, leder for CEO Commitment i ODA-Nettverk.

ODA Nettverkets nye styremedlem har engasjert seg innen likestilling og mangfold i mange år allerede. Kainaat Qaiser Mir ønsker å bidra med nye perspektiver og skape plass for flere kvinner med minoritetsbakgrunn i tech-bransjen. 

Jeg er en engasjert økonom med fordypning i teknologi, og har lang erfaring med mangfold, innovasjon og sosialt entreprenørskap, forteller Kainaat.

Hun jobber for tiden som Product Owner i Atea, og har bakgrunn fra Management Consulting i KPMG Digital. Likevel finner hun også tid til å bidra til hjertesakene sine.

For at norsk næringsliv skal lykkes med digitalisering, må virksomhetene tiltrekke seg de smarteste hodene. Undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå viser år etter år at jenter har høyere karakter i både matematikk og naturfag, men at de likevel velger bort IT-fagene. Dette må vi gjøre noe med, sier hun.

Jeg har vært samfunnsengasjert fra ung alder. Jeg har selv erfart hvor viktig gode rollemodeller er for unge med minoritetsbakgrunn, og spesielt for kvinner. Vi trenger forbildene for å bane vei for de neste som kommer, forklarer hun.

Startet e-læringsportal for gratis leksehjelp

Med lidenskap for entreprenørskap har Kainaat fått muligheten til å være med i oppstarten av en rekke gründervirksomheter og har bred erfaring fra sosialt entreprenørskap.

Et eksempel på handlekraften hennes er den digitale leksehjelp-portalen BliFlink.no.

Under pandemien når skolene stengte ned, startet jeg Norges første e-læringsportal for gratis leksehjelp, hvor elever og frivillige kobles sammen. På den måten kommer vi et steg nærmere et likere grunnlag for utdanning og utvikling uavhengig av sosiale forskjeller, forteller hun.

Det er kanskje ikke så rart at Kainaat også kan skilte med fem års fartstid fra MAK – en organisasjon som jobber med systemendring rundt mangfold som et konkurransefortrinn for norsk næringsliv. ODA samarbeider med MAK om initiativet CEO Commitment, et lederløfte for mangfold og inkludering.

Mangfold styrker verdiskapning og bidrar til økonomisk og sosial bærekraft. Jeg har vært med i oppstarten av CEO Commitment, med mål om å akselerere mangfoldsarbeidet ved at enda flere tar ansvar. Å utnytte potensialet til mangfoldet krever løsninger både i og på tvers av organisasjoner, forteller hun.

I dag er Kainaat leder for CEO Commitment i ODA. Her samles fremoverlente ledere og beslutningstakere fra bedrifter og organisasjoner som tror på verdien av mangfold på arbeidsplassen.

Friske øyne og et bredere fokus

Frivillig arbeid er et nødvendig bindeledd mellom de som trenger støtte, næringslivet og systemet i samfunnet. Vi trenger at noen tar disse rollene, mener hun.

I styret til ODA håper Kainaat å bidra inn med friske øyne, men også gjennom å utfordre litt.

Det ODA gjør i dag er til nytte for fremtidens næringsliv og arbeidsliv, begynner hun.

I styret kan jeg bidra med nye perspektiver og et bredere fokus. Skal vi oppnå likestilling i tech må vi ikke bare ha med kvinner. Vi må også tenke på andre aspekter av mangfold som alder, etnisitet, hudfarge, bakgrunn og funksjonsnedsettelse, forklarer hun.

Det er liten tvil om styret i ODA har fått med seg nok en verdifull ildsjel.

Jeg lærer også utrolig mye av å være med og gleder meg til fortsettelsen, legger Kainaat smilende til.

Les også: Hun er den nye lederen av Inspirasjonsdagen >
Se hele styret i ODA-Nettverk >

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no