fbpx

Har du fått med deg hvem de nominerte til ODA Awards er?

ODA Awards deles ut på Inspirasjonsdagen 20. mai. Dette er kvinnene, mennene og organisasjonene som kjemper om den gjeve utmerkelsen! 

Inspirasjonsdagen er ODA-Nettverkets største årlige happening. På scenen får du høre fra lege og NRK-programleder Wasim Zahid, den svenske journalisten og forfatteren Katrine Marçal, «Dr. Innovation» Ida Susannah Fattah, som driver medtech-selskapet MedLytic, John Stone, som jobber som «Chaos Coordinator» for IT-sikkerhet i Google Cloud, Robert Engels, CTO og Vice President i Capgemini og mangegangsgründer, designer, lærer og leder Jenny Theolin. Se hele programmet. Det er fortsatt mulig å melde deg på og følge Inspirasjonsdagen digitalt. 

Styremedlem i ODA Advisory Board og direktør for eCommerce i Elkjøp Nordic Julia Paulsen leder oss gjennom dagen sammen med med-konferansier Matt C. Smith, ex. Venture Capitalist og sentral figur på i norske startup-scenen. 

De nominerte til ODA Woman 

Cecilia Flatum, Managing Partner i Deloitte Consulting
Cecilia har jobbet med å fremme likeverd, inkludering og tilhørighet i snart 20 år, både i konsulentbransjen og i idrettssektoren. Hun er en synlig stemme ikke bare for Deloitte, men i debatter, podkaster og som foredragsholder, og er en synlig rollemodell som mange ser opp til. Cecilia har innført konkrete måltall for mangfold i alle deler av Deloitte-organisasjonen og har innført konkrete tiltak innen blant annet rekruttering, leder- og samarbeidsavtaler, leder- og mentortreninger, sponsoravtaler og for arrangementer. Hun er den første kvinnelige lederen i Deloitte Consulting og innehar mentorroller i organisasjonene SHE Leads, Neste steg og «i regi» av NIF. 

Christin Bøsterud, Managing Partner og CEO i EY
I hele sin karriere har Christin vært en av få kvinner på arenaer som domineres av menn. Hun er en synlig debattant og foredragsholder, og foreleser på Oslo Met innen temaene likestilling og diskriminering. I EY har Christin satt i gang en rekke tiltak for å forbedre mangfold, som ledertrening for å ivareta mangfold og inkludering og hun står også bak EY Hybrid Workplace, som gir EYs ansatte og team fleksibiliteten til å selv velge tid og sted for arbeid avhengig av egen livssituasjon. Gjennom sitt brennende engasjement, en rekke initiativ, uredde holdning, og gjennomføringsevne fra ord til handling bidrar hun til å motivere næringslivet til å gå i riktig retning i likestillings- og mangfoldsarbeidet, samtidig som hun tar ledergrep i egen virksomhet 

Tahani Siddik Berge, grunnlegger av og CEO i Bitmesh
Tahani kom til Norge som flyktning fra Irak da hun var 13 år gammel. Hun er utdannet sivilingeniør i data fra NTNU og er grunnlegger av Bitmesh, et teknologiselskap som har spesialisert seg i å lage applikasjoner til IoT-tjenester. Teamet i Bitmesh har en jevn kjønnsbalanse og to av kvinnene i selskapet har minoritetsbakgrunn. Tahani er opptatt av å skape et godt team og inkluderende arbeidsmiljø ved å satse på mangfold. Hun stiller ofte som foredragsholder, konferansier eller i podkaster. Tahani er en modig minoritetskvinne i techbransjen. Det er umulig å møte Tahani uten å bli engasjert. 

De nominerte til ODA Man 

Arne Mjøs, CEO og gründer av Itera Norge
Arne ser på mangfold som et viktig element i det å være en bærekraftig virksomhet, og mangfold og bærekraft står i sentrum for Itera sin forretningsstrategi. Arne har gått foran med sine ambisjoner om kjønnsbalanse og har jobbet målrettet med å øke kvinneandelen både i egen organisasjon og i techbransjen. Han er en pådriver for Iteras strukturerte tilnærming til mangfold- og inkluderingsarbeid og har iverksatt flere konkrete tiltak som innmelding i SHE Index og gullpartner i ODA-nettverket. Arne har i 2021 vært en del av ODA og MAK sitt initiativ, CEO Commitment. Han er tidligere kåret årets toppleder i IT-bransjen og har gjennom 20 år bygget opp IT-selskapet til å bli et børsnotert konsern med nærmere 600 ansatte i fem land. 

Kjetil Kverne, Head of Customer Solutions Advisory – Norway and Baltics, SAP Norge
Ved siden av sin rolle i SAP Norge er Kjetil executive sponsor for SAP sitt studentprogram, SAP Next-Gen. Programmet skal fremme interesse for teknologi og gi studenter en læringsarena og nettverksmuligheter i teknologibransjen i Norge. Gjennom arbeidet i SAP NextGen har Kjetil ledet flere studenter som interns i SAP og han tar imot 40 studenter til programmet hvert semester. Kjetil er en tydelig rollefigur for mangfold og inkludering både i og utenfor egen organisasjon, og er i tillegg til å være engasjert i SAP NextGen involvert i samarbeid for universiteter som skal inspirere og invitere neste generasjon inn i teknologibransjen. Kjetil utfordrer det etablerte ved å støtte innovasjon og tiltak som skal øke mangfoldet i SAP og i bransjen generelt. 

Nicolai Tangen, CEO i Norges Bank Investment Management (Oljefondet)
Som leder er Nicolai er opptatt av at mangfold og inkludering i virksomheten skal være alles ansvar. NBIM jobber med mangfold og kompetansemangfold gjennom ulike initiativer innen employer branding, annonseskriving, intervjuer og karriermuliggjøring. Nicolai re-etablerte NBIM sitt Graduate Program i 2021, og NBIM utvikler også mangfoldig kompetansebase av fremtidige talenter gjennom sommerpraksis og studentengasjement. organisasjonen har satt seg mål om å bli en ledende teknologiorganisasjon. Nicolai har vært synlig på flere norske og internasjonale universiteter og har gjestet flere podkaster for å blant annet snakke om viktigheten av cybersikkerhet i teknologikompetanse i NBIM. Nicolai har gjort seg bemerket på LinkedIn hvor han aktivt deler innblikk inn i organisasjonslivet i NBIM og har også startet podkasten In Good Company, med mål om å øke transparens og kunnskap til NBIM sine investeringer, samt hvordan toppledere jobber med kultur og organisasjonsutvikling. 

De nominerte til ODA Organization 

IBM Norge
IBM Norge har økt kvinneandelen i selskapet fra 16 til 24 prosent i løpet av de siste fem årene. Selskapet la i 2021 til en mangfoldsindikator i sitt lederkompensasjonsprogram, og ser på mangfold og inkludering som avgjørende for virksomheten og for samfunnet. De har tro på at en inkluderende arbeidsplass fører til større innovasjon, mer smidighet og økt ytelse og engasjement. IBM har opprettet «Women in IBM» for å inspirere og styrke kvinner til å lede endringen og være rollemodeller i næringslivet og samfunnet. De har etablert mentor- og rotasjonsprogrammer, lederutvikling og coaching, og beviser seg som en attraktiv arbeidsgiver for IT-talenter i bransjen. IBM har etablert et ledelsesprogram for toppledelsen, og leder et mentorprogram for studenter for å møte kompetansegapet i IT-bransjen sammen med Høyskolen Kristiania. 

Link Utvikling
Gjennom den alternative plattformen til NAV, «Kodehode», gir selskapet unge mennesker som har falt utenfor arbeid og utdanning muligheten til å opparbeide seg kompetanse og erfaring som junior-utviklere og innholdsprodusenter. Selskapet jobber med innovasjonsprosjekter med mål om å øke inkluderingstilbudet til flere, med blant annet fokus på barn fra lavinntektsfamilier. Ledelsen i Link Utvikling er bevisste på hvordan det er å skulle hevde seg i et mannsdominert yrke, og hvor vanskelig det kan være å komme inn i varmen om man står litt på utsiden. I løpet av sine spede 2 år har Link Utvikling hjulpet flere mennesker med å få relevant arbeidserfaring, økt arbeidslyst og motivasjon til å komme seg ut i arbeidslivet. Link Utvikling promoterer aktivt kvinner i teknologi og ung arbeidskraft på alle konferanser og arrangementer de deltar på og på sosiale medier. Selskapet er nominert til Mulighetsprisen 2022, en annerkjennelse de har fått av Bergens Næringsråd og Deloitte nettopp fordi de er en rollemodell innenfor mangfold og inkludering. 

Schneider Electric
Schneider Electric har mangfold og inkludering som en del av kjerneverdiene. Kvinneandelen i selskapet har nærmest doblet seg siden 2016 og er på 30 prosent. I 2019 fikk Schneider Electric sin første kvinnelige administrerende direktør. Organisasjonen har et topplederteam med 40 prosent kvinneandel, og har målsetting om 50 prosent kjønnsbalanse. Schneider Electric etablerte kvinnenettverket Electra i 2018, og har vært partner i ODA-nettverket siden 2019. De har nylig inngått partnerskap med bransjenettverket Diversitas for å bidra i det strategiske arbeidet med å tiltrekke kvinner til tekniske yrker i byggebransjen, og står bak bransjetreffet Women Let’s Connect for kvinner i elektro og automasjon. Schneider Electric har for tredje året på rad blitt anerkjent som Diversity Leader i Financial Times og er inkludert i Bloomberg sin Gender Equity-mangfoldindeks for femte år på rad. 

Det er fortsatt mulig å melde seg Inspirasjonsdagen digitalt. Meld deg på her >

Se også: ODA Inspiration Day 2022 >

Les mer: ODA Awards >

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no