fbpx

Når oppstartsdatoen til min første jobb ble termin for mitt første barn

1. august 2022 var dagen jeg skulle starte i min første jobb som utvikler etter en master i datateknologi fra NTNU. 1. august 2022 var også dagen for termin med mitt første barn.

Overdøvende lykke for å skulle bli mor, spesielt siden jeg tidligere ble diagnostisert med kvinnesykdommen PCOS — noe som kan vanskeliggjøre å få barn. Men også en frykt på grunn av redselen for å miste jobben min som jeg enda ikke hadde startet i, og de økonomiske konsekvensene som ville følge.

Mathilde Haugum med datteren Hedda på tur. Foto: Mathilde Haugum

Myndighetene oppfordrer kvinner til å få flere barn enn før, og gjerne tidligere i livet.

I realiteten er det motsatte tilfellet. Kvinner i Norge får færre barn enn før, og senere i livet. Personlig var jeg ferdig på studiet i en alder av 26 og var da nesten åtte måneder på vei med mitt første barn. Ikke at det var planlagt, men det er jo da tilfeldigvis i samsvar med akkurat det myndighetene oppfordrer til:

“Vi må legge godt til rette for å få barn i studietiden og tidlig i karrieren” – Erna Solberg

Men visste du at dersom du får barn i overgangen fra studier til arbeid, vil du økonomisk sett kunne havne i en svært krevende situasjon?

Ikke det, okei — ta tunga rett i munnen og heng med på denne;

For å ha rett til foreldrepenger fra NAV må den ansatte ha jobbet eller mottatt andre stønader som er likestilt med jobb (f.eks. sykepenger, dagpenger osv) i minst seks av de ti siste månedene før permisjonen starter. For noen arbeidstakere, eksempelvis studenter som starter/skal starte i sin første jobb etter endte studier, vil de derfor ikke kvalifisere for foreldrepenger fra NAV.

Man står likevel ikke på bar bakke, man har krav på engangsstønad fra NAV på 90 300 kr som er ment å dekke tre uker før termindato og de seks første ukene etter fødsel. I tillegg kan man få foreldrestipend og barnestipend i inntil 49 uker fra Lånekassen på totalt ca 145 000 kr, dersom man får barn innen syv måneder etter avlagt grad.

Total mulig kompensasjon fra det offentlige er dermed på ca 235 000 kr. (Engangsstønaden fra NAV er primært forbeholdt mor, mens støtten fra Lånekassen er likestilt mellom kjønnene.) Og selv om dette er en støtte og hjelp, så er det ganske langt unna startlønnen til de fleste nyutdannede innen vår bransje.

Holdningen min ble at dette skulle jeg klare, men jeg mistet litt motet da jeg så at nesten hele engangsstønaden gikk til å kjøpe inn utstyr til babyen, og noen få måneders husleie. I tillegg fikk jeg beskjed av Lånekassen at behandlingstiden for søknaden om foreldrestipend er 12 uker, og at man ikke kan søke før ungen er født og man har mottatt vitnemålet fra universitetet. Dette betyr at jeg ikke ville få noe inntekt i de første månedene av min permisjon.

Jeg visste at Variant har et stort fokus på likestilling og verdsetter familieverdier høyt. Derfor tok jeg mot til meg for å fortelle om situasjonen jeg kom i, og om ikke jeg vær så snill kunne få ta del i bonusordningen selv om oppstart måtte endres.

Variant så at å få barn i overgangen mellom studier og jobb gjør at man havner mellom flere stoler, og tok initiativ til, uten at jeg visste det, å se på hele ordningen med foreldrepenger. De kom tilbake til meg og fortalte at de ville dekke foreldrepenger fra tidspunktet engangsstønaden utløpte, gjennom hele resten av mødrekvoten og også halve fellesperioden. Og bonus — ja selvfølgelig skal det også være med. Og det som kanskje rørte meg mest var at dette var noe som kollektivt ble ansett som noe Variant ønsker å gjøre, selv om det går ut over bonusen til de andre. Likestilling og inkludering er noe ledelsen og de ansatte setter høyere enn egen lommebok.

Det som hang over meg som en mørk sky, og som overskygget den store gleden, ble dermed snudd til en lettelse. Til noe jeg ikke trengte å bekymre meg for lenger. Og det er veldig godt å vite at det er et sånt arbeidsmiljø jeg går inn i, når jeg ikke bare starter i min første jobb etter skolen, men når jeg også kommer tilbake fra fødselspermisjon for første gang.

Har du lyst til å lese mer om hva Variant gjør for å fremme likestilling og mangfold, sjekk ut variant.no/mangfold.

Skrevet av Mathilde Haugum

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 8 000 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no